News

News

Protecting Those You Serve, Co-Workers, and Yourself From COVID-19
Protecting Those You Serve, Co-Workers,…

https://blog-asha-org.cdn.ampproject.org/c/s/blog.asha.org/2020/03/05/protecting-those-you-serve-co-workers-and-yourself-from-covid-19/amp/

READ MORE
 Childhood Apraxia of Speech (CAS)
Childhood Apraxia of Speech (CAS)

http://www.theexpatspeechie.com/blog/childhood-apraxia-of-speech-cas

READ MORE
Toys to Elicit Language from Birth to Three
Toys to Elicit Language from Birth…

 https://www.nspt4kids.com/specialties-and-services/speech-language-pathology/toys-elicit-language-birth-three/

READ MORE
Teach Your Child to Self-Advocate
Teach Your Child to Self-Advocate

 https://www.nspt4kids.com/parenting/teach-child-self-advocate/

READ MORE
Seven Things to Know About Fluency Disorders
Seven Things to Know About Fluency…

https://www.napacenter.org/fluency-disorders/

READ MORE
Positive Ways to Correct Your Child
Positive Ways to Correct Your Child

https://www.lexercise.com/blog/positive-ways-to-correct-child

READ MORE
Healthy Routines for Your Child
Healthy Routines for Your Child

https://www.lexercise.com/blog/routine

READ MORE
Children Lack Social Skills
Children Lack Social Skills

https://www.lexercise.com/blog/children-lack-social-skills

READ MORE
Stuttering
Stuttering

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stuttering/diagnosis-treatment/drc-20353577

READ MORE
The Many Strengths of Dyslexics
The Many Strengths of Dyslexics

http://dyslexiahelp.umich.edu/dyslexics/learn-about-dyslexia/what-is-dyslexia/the-many-strengths-of-dyslexics

READ MORE
20 Common Dyslexia Symptoms
20 Common Dyslexia Symptoms

https://www.lexercise.com/blog/20-common-symptoms-of-dyslexia

READ MORE
Childhood apraxia of speech
Childhood apraxia of speech

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/childhood-apraxia-of-speech/diagnosis-treatment/drc-20352051

READ MORE
Tips to Raise Your Child’s Social IQ
Tips to Raise Your Child’s Social…

https://www.nspt4kids.com/parenting/social-iq/

READ MORE
Cognitive Behavioural Therapy
Cognitive Behavioural Therapy

https://keltymentalhealth.ca/cognitive-behavioural-therapy

READ MORE
What is family therapy?
What is family therapy?

https://keltymentalhealth.ca/family-therapy

READ MORE
Help! My Child Has a Texture Aversion
Help! My Child Has a Texture Aversion

https://www.nspt4kids.com/parenting/help-child-texture-aversion/

READ MORE
How to Get Your Teen to Talk to You
How to Get Your Teen to Talk to You

https://nspt4kids.com/parenting/how-to-get-your-teen-to-talk-to-you/

READ MORE
5 Incredible Ice Breakers for Therapy Sessions
5 Incredible Ice Breakers for Therapy…

https://www.nspt4kids.com/therapy/5-incredible-ice-breakers-for-therapy-sessions/

READ MORE
Lisps: Why They Happen
Lisps: Why They Happen

https://www.nspt4kids.com/parenting/lisps-happen/

READ MORE
Your Child Doesn’t Qualify for Speech-Language Services-Now What?
Your Child Doesn’t Qualify for Speech-Language…

https://www.nspt4kids.com/specialties-and-services/speech-language-pathology/child-doesnt-qualify-speech-language-services-now/

READ MORE
Wait… What Did You Say? Memory in the ADHD Student
Wait… What Did You Say? Memory in…

https://www.nspt4kids.com/parenting/wait-say-memory-adhd-student/

READ MORE
Communication Dos and Dont's
Communication Dos and Dont's

https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Communication-Dos-and-Donts.aspx

READ MORE
Speech and Language: What is the Difference?
Speech and Language: What is the Difference?

 https://www.nspt4kids.com/therapy/speech-and-language-what-is-the-difference/

READ MORE
Disciplining Older Children
Disciplining Older Children

https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Disciplining-Older-Children.aspx

READ MORE
Understanding Sensory Processing Disorder: Visual System
Understanding Sensory Processing Disorder:…

Görme sistemi bilgiyi gözlerimiz aracılığıyla tespit etmek için ışığı kullanır ve beyinde bu bilgiyi yorumlar ya da anlamlandırır. Bizi diğer nesnelere göre bulunduğumuz yere yönlendirerek çevremizi güvenli bir şekilde yönlendirmemize yardımcı olmak için vestibüler ve işitsel sistemlerimizle birlikte…

READ MORE
Babıldama Neden Önemlidir?
Babıldama Neden Önemlidir?

Bebeğinizin “bababababa” “dadadadada” gibi seslendirmeleri yaptığını duydunuz, peki babıldamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Babıldama, çocuğunuzun konuşma ve dil gelişiminde önemli bir basamaktır. Son araştırmalar, babıldamanın ilk kelimelerin ortaya çıkmasının en büyük belirleyicisi…

READ MORE
Çocuklarda Karanlık Korkusu
Çocuklarda Karanlık Korkusu

Birçok çocuk karanlıktan korkar. Bir bebek veya okul öncesi dönemde olan çocuk, anlamadıkları veya kontrol edemedikleri yabancı şeylerden korkma eğilimindedirler. Aktif hayalleri ve gerçek ile gerçek olmayanı her zaman ayırt edememeleri, canavarların yatağın altında ya da ışık söndükten sonra gardıropta…

READ MORE
Çocuklarda Dil-Konuşma Gelişimi ve Sosyalleşme
Çocuklarda Dil-Konuşma Gelişimi…

Tüm çocuklar diğer çocuklarla sosyalleşerek dil konusunda daha başarılı olabilirler. Gerçekten yakın yaştaki diğer çocukların yanında olmanın, çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimi için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olduğuna inanıyorum. Sosyalleşmek sadece dilin bir bileşeni olan sosyal becerileri…

READ MORE
Çocuklarda Davranış Bozuklukları
Çocuklarda Davranış Bozuklukları

Tüm küçük çocuklar zaman zaman yaramaz olabiliyorlar, bu tamamen normal bir durumdur. Ancak, bazı çocuklar yaşları için normların dışında kalan son derece yanlış ve zorlayıcı davranışlara sahiptirler. En yaygın davranış bozuklukları, muhalif meydan okuma bozukluğunu (MMOB), davranış bozukluğunu (DB) ve…

READ MORE
Sosyal İletişimi Anlamak
Sosyal İletişimi Anlamak

Sosyal İletişim Nedir? Sosyal iletişim, sosyal durumlarda dilin (sözsüz de dâhil olmak üzere) kullanılmasıdır. Sosyal iletişim gelişimsel ve sezgisel olabilir, ancak bazılarımız için bu sosyal yeterlilikler doğal olarak gelmiyor da olabilir. Bu durumda sosyal becerilerin öğrenilmesi gerekir. Oyunun ve İletişimin…

READ MORE
Küçük Çocuklar ve Travma
Küçük Çocuklar ve Travma

Okul öncesi çağdaki çocuklar tıpkı büyük çocuklar ve yetişkinler gibi, travmadan ciddi şekilde etkilenebilir. Araba kazaları, orman yangınları, ani hastalıklar, ailede travmatik bir kayıp, toplumda işlenen bir suç, istismar veya şiddet gibi hayati tehlike içeren olaylar travmaya neden olabilir. Okul öncesi dönemdeki…

READ MORE
Hafıza, Düşünme ve Kendini Kontrol Etme Becerilerini Destekleme
Hafıza, Düşünme ve Kendini Kontrol…

Bellek, düşünme ve kendini kontrol etme, insanların her gün kullandığı üç temel beceridir. Bunların hepsine yürütücü işlev becerileri denir. Küçük çocukların, sağlıklı beyin gelişiminin bir parçası olarak bu becerileri geliştirmeleri için yardıma ihtiyaçları vardır. Yürütücü işlev becerilerinin…

READ MORE
Down Sendromu Nedir?
Down Sendromu Nedir?

Down sendromu, kişinin ekstra bir kromozom kopyasına sahip olduğu genetik bir durumdur. Bu ek kromozom, bir miktar zihinsel yetersizliğe ve bir dizi fiziksel ve gelişimsel özelliklere neden olabilir. Down sendromu ile büyüyen insanlar çeşitli desteklerle, topluluklarının değerli üyeleri olma ve onlara katılma kabiliyetine…

READ MORE
Kekemeliği Olan Çocuklara Yardımcı Olacak 3 İpucu
Kekemeliği Olan Çocuklara Yardımcı…

Kekemeliğin genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkmakta ve her 100 çocuğun yaklaşık 5'inde kekemelik görülmektedir. Yetişkin nüfus için ise oran % 1'e düşmektedir, bu sebeple bu 5 kişiden 4'ünün sorunsuzca ilerleyebileceğini söyleyebiliriz. Tavsiye olarak bir dil ve konuşma terapistine erken müdahale…

READ MORE
Beyinsel Bozukluklar
Beyinsel Bozukluklar

Beyin çok çeşitli bozukluklardan ve olaylardan etkilenebilir. Spesifik semptomlar veya fonksiyon kayıpları, beyinin hangi alanlarının etkilendiğine bağlıdır. Beyin hasarlarından bazıları şunlardır: Sinir sistemini etkileyen hastalıklar: Parkinson hastalığı, multipl skleroz veya Alzheimer hastalığı. Tümörler:…

READ MORE
 Çocuklarda Endişe Ve Korku
Çocuklarda Endişe Ve Korku

Ebeveynler çocuklarına, belirli tehlikelere karşı temkinli olmalarını öğretirler. Bu gibi durumlarda kaygı yararlı olabilir, çünkü çocuğun zarar görmesini önler. Ancak, bazen çocuklar yetişkinlerin tehdit edici bulmadığı durumlardan veya nesnelerden de korkabilirler. Çocuk büyüdükçe korku kaynakları değişebilir.…

READ MORE
Çocukları Aktif Tutmak
Çocukları Aktif Tutmak

Bir çocuğun işi oyun oynamaktır ve şüphesiz ki çocuklar aktif olmayı seviyorlar. Fiziksel aktiviteyi günlük rutininin bir parçası yapmak sadece eğlenceli değil, aynı zamanda sağlıklıdır. Çocukları küçük yaşta aktif olmaları için desteklemek, yaşamları boyunca onlarla birlikte kalabilecekleri bir rutinin…

READ MORE
Disleksi Nedenleri, Tanı ve Tedavisi
Disleksi Nedenleri, Tanı ve Tedavisi

Disleksi, kişinin dil ve kelimeler konusunda zorluk yaşadığı bir tür özel öğrenme bozukluğudur, disleksisi olan insanlar belirgin bir sebep olmadan okuma ve hecelemede zorluk çekmektedir. Yaygın problem alanları arasında heceleme, anlama, okuma ve kelimelerin tanımlanması sayılabilir. Yazılı kelimeler konuşulan…

READ MORE
Ses ve Harf İlişkisini Öğretmek İçin Aktiviteler
Ses ve Harf İlişkisini Öğretmek…

Harf ve ses ilişkisini öğrenmek, çocuklar için uzun ama hayati bir öğrenme sürecidir. Çocuğunuz bu konuda mücadele ediyorsa, ona yardımcı olmak için yapabilecekleriniz aşağıdadır:   Ne yapabilirim? Aynı sesle başlayan öğeleri bulma alıştırması yapın. Örneğin, sayfanın ortasına bir “K” çizin…

READ MORE
Duyusal Oyun İçin 4 Basit Fikir
Duyusal Oyun İçin 4 Basit Fikir

Duyuları öğrenmek ve keşfetmek çocuğun gelişiminin önemli bir parçasıdır. Duyusal oyun bu gelişmeyi teşvik etmek için harika bir yoldur. Çocuklar oyun sırasında duyularını kullanarak, motor ve bilişsel becerilerin yanı sıra, duyularının dünya ile etkileşime nasıl yardımcı olduğunu da öğrenirler. Duyusal…

READ MORE
Dil ve Konuşma Gelişiminde Ayna Kullanımı
Dil ve Konuşma Gelişiminde Ayna Kullanımı

Yaklaşık 4 aylıkken, kızımı arabanın arka koltuğuna oturttuğumda sürekli gülümsediğini ve kıkırdadığını hatırlıyorum. Ve sonra dikiz aynasında kendini keşfettiğini fark ettim. Aynalar sadece harika bir eğlence kaynağı değil aynı zamanda dil ve konuşma gelişimini teşvik edebilen araçlardır. İşte…

READ MORE
Hidrosefali Nedir ve Tedavisi Nasıldır?
Hidrosefali Nedir ve Tedavisi Nasıldır?

Hidrosefali, beyin omurilik sıvısı (BOS) birikmesinden kaynaklanan beyin boşluklarının anormal genişlemesi durumudur. Kesin tedavisi yoktur, ancak hidrosefali cerrahi ile kontrol altına alınabilir. Kontrol altına alınmadığında ise beyin hasarı veya ölümle sonuçlanabilir. BOS, beyin tarafından üretilen ve emilen…

READ MORE
Ergenlik Çağında Zorbalık
Ergenlik Çağında Zorbalık

Dünya çapında yapılmış araştırmalara göre, ergenlerin yaklaşık üçte biri akranlarına zorbalık ediyor. Fiziksel zarar, sözlü alay ve hakaret, tehdit veya siber saldırı şekilleri de olabilen zorbalık, mağdurlar için yüksek endişe, depresyon, uyku sorunları ve kendine zarar verme riski de dâhil olmak üzere…

READ MORE
Disleksi Nedir ve Belirtileri Nelerdir?
Disleksi Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Disleksi, kişinin dil ve kelimeler konusunda zorluk yaşadığı bir tür özel öğrenme bozukluğudur. Dislekside en yaygın karakteristik özellik, insanların belirgin bir sebep olmadan okuma ve hecelemede zorluk çekmeleridir. Kişi zeki olabilir, diğer alanlarda iyi sonuçlar elde edebilir ve başkaları ile aynı eğitime…

READ MORE
Bebeğimin Dil Gelişimine Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Bebeğimin Dil Gelişimine Nasıl Yardımcı…

Dil, bebeğinizin gelişimi için temeldir. Her bebek dinleyerek, sesler çıkararak ve başkalarıyla iletişim kurarak konuşmayı öğrenir. Bebekler doğdukları andan itibaren öğrenmeye başlarlar - önce alıcı dil becerileri (duyduklarını anlama), sonra ifade edici dil becerileri (konuşma) edinilir. Bu yazıda da, bebeğinizin…

READ MORE