Betül Koçarslan | Nöropsikolog

Betül Koçarslan | Nöropsikolog

Betül Koçarslan | Nöropsikolog

Betül Koçarslan | Nöropsikolog

 

Eğitim Bilgileri

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı, İstanbul
 • Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü (İng.) Tam Burslu, KKTC Lefkoşa
 • Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Yüksek Lisans Programı, İstanbul
 • Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim (İng.) Doktora Programı, İstanbul

Staj Bilgileri

 • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı Stajı, 2016
 • İstanbul Çağlayan Adliyesi Adli Psikoloji Gönüllü Stajı, 2015
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi Gönüllü Stajı, 2015
 • Manisa Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ve Ergen / Yetişkin Servisi Gönüllü Stajı, 2014
 • Yağmur Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Gönüllü Stajı, 2013
 • Balıklı Rum Hastanesi AMATEM Ve Psikiyatri Servisi Gönüllü Stajı, 2013
 • Bakırköy Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Yaz Dönemi Stajı, 2012

Kurs ve Seminerler

 • Enneagram Temel Eğitimi, 2018
 • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ‘Bilişsel Davranışçı Terapi Becerileri Ve Formülasyon’ Konulu 8 Saatlik Eğitimi, 2015
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi 2013
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi 2013- Korku Avcısı: Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Başlıklı 3 Saatlik Çalışma Grubu
 • Yakın Doğu Üniversitesi III. (İlişkiler, 2011) Ve IV. (Kayıp Ve Yas, 2012) Konulu Ruh Sağlığı Sempozyumu
 • Yakın Doğu Üniversitesi II. Psikodrama Sempozyumu ‘Psikodrama Ve Duygusal Mirasın Kuşaklararası İletimi’, 2012
 • Kıbrıs Psikanaliz Günleri ‘Ötekini Dinlemek, Ötekini Anlamak’ 2012
 • Kıbrıs Rorschach ve Projektif Testler Buluşması ‘Projektif Testlerin Klinikte Kullanımı’ 2012
 • 17. Ulusal Psikoloji Kongresi 2012

Tıbbi Cihaz Yetkinlikleri

 • Elektroensefalografi (EEG) Uygulama ve Analizi
 • Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS) Uygulama ve Analizi 

Başarı ve Ödüller

 • Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Yüksek Onur Ödülü
 • Yakın Doğu Üniversitesi 2011-2015 Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Üçüncülük ve Psikoloji Bölümü İkincilik Derecesi

Kurs ve Sertifika Bilgileri

 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Masal Terapi
 • Oyun Terapisi
 • Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (Bilişsel Psikoterapiler Derneği, H. Türkçapar)


Dikkat Testleri
 • MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Viyana Test Sistemi Psikometri - Cogniplus DEHB Teşhis ve Tedavi Uygulayıcı Sertifikası


Nöropsikolojik Ölçme ve Değerlendirme
 • Nöropsikolojik Testler Bataryası Uygulayıcı Sertifikası
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Stroop Dikkat Testi


Çocuk Değerlendirme Testleri
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Catell 2-A Zekâ Testi
 • Catell 3-A Zekâ Testi
 • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Porteus Labirentleri Testi


Zekâ Testleri
 • Stanford Binet Zekâ Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV) Uygulayıcı Sertifikası

Yabancı Dil Bilgileri

 • Almanca (İleri)
 • İngilizce (İleri)

Üye Olduğu Kuruluşlar

 • Türk Psikologlar Derneği
 • Amerikan Psikiyatri Birliği

Bilimsel Yayınlar

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  B. Koçarslan., ‘Zekâ Düzeyinin Zihin Kuramı Üzerinde Etkisi’, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, 2018
 
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  B.Sütçübaşı Kaya, B. Koçarslan, C.Taş., ‘Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi’, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 22,547-559 (2018).
 
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  S.Z. Metin, T. T. Erguzel, G. Ertan, C. Salcini, B. Kocarslan, M. Cebi, B. Metin, O. Tanridag, N. Tarhan. ‘The Use of Quantitative EEG for Differentiating Frontotemporal Dementia FromLate-Onset Bipolar Disorder’: Clinical EEG andNeuroscience, 49(3), (2018).

 

Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.