Akademik Okuryazarlık ve Teknolojik Çözümler

[:tr]Eğitim Planına Yönelik Bilgiler
Bu eğitimde katılımcıların akademik okuma becerilerini geliştirmek için çeşitli metinler kullanılacaktır. Metinler farklı alanlarla ilgili konuları kapsar: eğitim, din, siyaset ve medya, sağlık ve tıp, toplum ve sosyal konular, işletme ve edebiyat. Kurs, üniversite düzeyindeki metinleri okuma konusunda eğitim ve uygulama sağlar; bilgi okuma ve paylaşma fırsatları ve yetenekli ve eleştirel okuyucular olarak zevk ve artan özgüven için özgün ve yaratıcı kaynakları seçme ve okuma şansı. Akademik okumada karşılaşılan fikirlerin yorumlanması, analizi, eleştirisi ve savunulmasında okuma becerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde durulacaktır.
[:]

Geri dön:Akademik Okuryazarlık ve Teknolojik Çözümler