Alexander Pratik Zeka – Yetenek Testi Sertifika Programı 19/07/2022 18.00-22.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Alexander Pratik Zeka – Yetenek Testi Sertifika Programı