CALMS Sertifika Eğitimi Birinci Gün 17/10/2020 20.00-23.00

Geri dön:CALMS SERTİFİKA EĞİTİMİ: Kekeleyen Okul Çağı Çocuklarının Bilişsel, Duygusal, Dilsel, Motor ve Sosyal Özelliklerinin Değerlendirilmesi