Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Değerlendirme ve Terapisi İkinci Gün 24/10/2020 19.00-23.00

Geri dön:Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Değerlendirme ve Terapisi