Hızlı-Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi 23/11/2020 09.00-16.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Hızlı-Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi