Hızlı-Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi İkinci Gün 03/03/2022 19.00-22.30

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Hızlı-Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi