İşitme Kayıplı Bireylerde Doğal İşitsel-Sözel Yaklaşımla ve İşitsel-Sözel Terapi (AVT) ile Sözlü Dil Geliştirmede Kullanılan Stratejiler, Teknikler, Uygulamalar Dinleme, Dil ve Konuşma Gelişimi için Etkinlik Çeşitleri – 2 (20:00-23:00)

Geri dön: