Mindfulness Teknikleri Uygulayıcı Sertifika Programı Beşinci Gün 01/12/2021 19.00-22.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Mindfulness Teknikleri Uygulayıcı Sertifika Programı