Mindfulness Teknikleri Uygulayıcı Sertifika Programı Dördüncü Gün 21/11/2021 12.00-18.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Mindfulness Teknikleri Uygulayıcı Sertifika Programı