Mindfulness Teknikleri Uygulayıcı Sertifika Programı Üçüncü Gün 20/11/2021 12.00-18.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Mindfulness Teknikleri Uygulayıcı Sertifika Programı