NöroPlay Uygulayıcı Sertifika Programı Birinci Gün 04/09/2021 09.00 – 13.30

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:NöroPLAY Uygulayıcı Sertifika Programı