Öğrenmenin Nöro-Psikolojik Temelleri (Polivagal Teoriye Göre Öğrenme) 02/01/2023 20.00-23.00

Geri dön:Polivagal Teoriye Göre Öğrenmenin Nöro-psikolojik Temelleri