Özel gereksinimli çocuklarda ortopedik müdahale ihtiyacı konusunda klinik karar verme ve ortopedist fizyoterapist iş birliği. 02.06.2023

Geri dön:Fizyoterapi Alanında Mesleki Yeterlilikleri Artırma Eğitim Programı