Pediatrik rehabilitasyonda katılım ve fonksiyonu geliştirmek amacıyla kullanılan mekanik destek ve ekipmanlar 15.06.2023

Geri dön:Fizyoterapi Alanında Mesleki Yeterlilikleri Artırma Eğitim Programı