Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) Kimdir?

 

26 Nisan 2011 tarih ve 6225 Sayılı kanuna göre;

Dil ve Konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık mensubudur.

 

DİLGEM Çalışma Prensipleri

DİLGEM, Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında 2009 yılından beri faaliyet gösteren en köklü kurumlardan biridir. Alanda ortak çalışmanın önemini kabul eden kurumumuz, başvuru ve uzman değerlendirmesi kapsamında başvuran kişinin tüm alanlarda eksiklerini göz önüne alır. Gerektiğinde yine aynı çatı altında diğer uzmanların da değerlendirmesi ya da fikir ve görüşleriyle kişinin sağaltım sürecini hızlandırmayı prensip edinir.

 

DKT ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 1. Gelişimsel Dil Bozuklukları
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Özgül Dil Bozukluğu
 • İkinci Bir Engele Bağlı Dil Bozuklukları (Zihin engeli, işitme engeli, yaygın gelişimsel bozukluk (otizm), CP , travmatik beyin hasarı, hidro/mikrosefali, vs.)

 

 1. Edinilmiş Dil Bozuklukları
 • Afazi
 • Broca Afazisi
 • Wernicke Afazisi
 • Global Afazi

 

 1. Konuşma Sesi Bozuklukları
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Fonolojik Bozukluk
 • Çocukluk Çağı Apraksisi (CAS)

 

 1. Motor Konuşma Bozuklukları
 • Dizartri
 • Apraksi

 

 1. Akıcı Konuşma Bozuklukları
 • Kekemelik
 • Hızlı-Bozuk Konuşma (Takifemi)

 

 1. Ses Bozuklukları
 • Nodül
 • Polip
 • Mutasyonel falsetto

 

 1. Yutma Bozuklukları (Disfaji)
 2. Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları
 3. Alternatif İletişim Yöntemleri
 4. İşitsel Rehabilitasyon (İşitme Sorunlarına Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları)

 

Hangi Durumlarda Çocuğun Konuşmasıyla İlgili Endişe Duyabiliriz?

 • 1 yaşında halen ismine bakmıyorsa, ‘hayır’ sözcüğünü anlamıyorsa veya henüz anlamlı sözcükleri yok ise,
 • 24 aylık olmasına rağmen henüz cümle kuramıyorsa,
 • 3 yaşından itibaren ‘ne, nerede, kim’ gibi basit soruları yanıtlayamıyorsa,
 • 3 yaşında ise ailenin parçası olmayan bireyler konuşmasını anlamakta güçlük çekiyorsa,
 • Konuşmaya eşlik eden nefes, ses veya yüze dair alışılmadık davranışlar varsa,
 • 4 yaşından itibaren konuşmada anlaşılırlık problemi varsa,
 • 4 yaşından itibaren bazı sesleri üretemiyor veya bazı sesler yerine başka sesler kullanıyorsa (/r/ sesi hariç),
 • 5 yaşından itibaren konuşmada belirgin tekrar ya da duraklamalar varsa,
 • 5 yaşından itibaren basit bir öyküyü olay sırasına göre anlatamıyorsa
 • 7 yaşından itibaren basit bir öyküyü olay sırasına göre anlatamıyorsa,
 • Seste soğuk algınlığına bağlı olmayan kronik boğukluk ya da kısıklık varsa,
 • Sözcük gelişimi sınırlıysa,
 • Okul performansı kötüyse,
 • Sözel ve sözel olmayan beceriler arasında belirgin bir fark varsa,

 Herhangi bir dil ya da konuşma bozukluğu olduğundan şüphe edebiliriz.

 

Süreç nasıl ilerler?

Dil ve konuşma bozukluğu şüphesi kapsamında DİLGEM’ e yapılan başvuru ile dil ve konuşma terapisti, değerlendirmesini yapar. Yapılan değerlendirme ışığında ve kişinin ihtiyaçları kapsamında kurum bünyesinde bulunan çocuk ve ergen psikiyatristi, özel eğitim uzmanı, psikologdan da gerekli durumlarda değerlendirme görüş ya da öneriler istenir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında kişinin terapi planı hazırlanır.

 

Erken Müdahale Niçin Önemlidir?

Dil ve konuşma bozuklarına müdahale edilmediği takdirde;

 • Okul ve akademik başarı
 • Sosyal ve duygusal durumu olumsuz etkilenmektedir!

 

 

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Çocuğunuzun Problemini Birlikte Değerlendirelim!

Hemen Teste Başla

Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.