Ergoterapi | DİLGEM Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi

Ergoterapi | DİLGEM Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi

Ergoterapi Nedir ? 
 

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

 

Pediatri alanında çalışmalar yapan Ergoterapistler neyi hedefliyorlar?
 

Çocuğun en başta günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yerine getirebilmeleri üzerinde duran ergoterapistler, çocuğun oyun oynama ve öğrenme yeteneklerini geliştirir. Bu durum çocuğun gelişimine ve bağımsız olmasına yardımcı olur.

 

 Hangi çocuklar Ergoterapiye yönlendirilebilir?

 

Duyu bütünleme problemleri 

Öğrenme problemleri

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite 

Otizm Spektrum Bozukluğu /Yaygın gelişimsel bozukluklar

Davranışsal problemler

Gelişimsel gecikmeler

İnce Motor ve el yazı problemleri

Yeme Bozukluğu

Disleksi 

Gelişim Geriliği 

Bilişsel Bozukluklar  

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu 

Serabral Palsi 

Down Sendromu

Mental Retardasyon

 

 

 

ERGOTERAPİ UYGULAMALARIMIZ NELERDİR ? 

 

Duyu Bütünleme Terapisi 

Pediatrik Rehabilitasyon 

Kaba Motor ve İnce Motor Beceri Eğitimi 

Denge ve Koordinasyon Çalışmaları 

Postural Kontrol ve Fonksiyonel Mobilite Eğitimi 

Vücut Farkındalığı Çalışmaları 

Günlük Yaşam Aktiviteleri Çalışmaları (Beslenme, Banyo Yapma,Giyinme vb ) 

Kognitif Rehabilitasyon (Dikkat, Sıralama,Planlama)

Nörolojik Rehabilitasyon 

El Terapisi

Yazı Yazma Beceri Eğitimi 

İşitsel-Görsel Motor Beceri Eğitimi

Sosyal Beceri Eğitimi 

Aile Destek Programı 

Ortam Ev -Okul Düzenleme 

Oyun Terapi 

 

Ergoterapistler terapi sürecinde neler yapıyor? 

 

Çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir.Ev programı verilerek belirli aralıklarla takip edilmekte veya çocuğun durumuna göre ünitede haftalık seanslarla ergoterapi programına alınmaktadır.

Çocuğun okul ortamı, oyun ve etkileşimde olduğu tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak ve artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirilerek müdahale programı uygulanmaktadır.

 

Terapi seanslarının başında çocuk değerlendirilir ve hangi alanlarda ne şekilde sorun yaşadığı tespit edilir. Çocuğun problem yaşadığı alanlardaki bozukluğun davranışlarına ne şekilde yansıdığı gözlemlenir ve  uygun terapi programı çizilir.Terapi sırasında aile sürecin en önemli parçasıdır ve terapistle aile, çocuğun da içinde olduğu bir takım gibi çalışmak zorundadır.Terapi süreci içinde standart bir terapinin dışında çocuğun terapi sırasındaki ihtiyaç ve arayışları göz önünde bulundurulur ve aileye de çocuğunun neye ihtiyacı olduğunu anlaması için eğitim verilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta terapilere devam eden çocuğun bir birey olduğu ve asla standardize edilemeyeceğidir. Terapiler çocuğun ve ihtiyaçlarının önderliğinde sürdürülür.

 

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Çocuğunuzun Problemini Birlikte Değerlendirelim!

Hemen Teste Başla

Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.