PALIN PCI Semineri DiLGEM Farkıyla İstanbul’da

PALIN PCI Semineri DiLGEM Farkıyla İstanbul’da

Londra’ da bulunan Michael Palin Centre For Stammering ve DİLGEM işbirliği ile organize edilen PALIN PCI: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Kekemelik Terapisi Eğitimi Kevin Paul FOWER ‘in sunumuyla İstanbul Divan Asia otelde gerçekleşti.

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim (PEÇE) terapisi kekemelik için geliştirilmiş bir erken müdahale yaklaşımı olmakla birlikte hem başka dil ve konuşma bozuklukları olan çocuk ve yetişkinlerle hem de böyle sorunları olmayan yetişkinlerle (eğitim personeli gibi) kullanılmaktadır. Bu eğitimde öğretilen ve başka alanlara aktarılabilecek beceriler arasında anne-babayı değerlendirme ve terapi sürecine dahil etme, anne-babalarla karmaşık ve de hassas konuların konuşulabilmesi, ebeveynlerin özgüvenlerini ve sahip oldukları becerileri iyileştirmek için video-dönüt yönteminin kullanılması ve duygusal ya da davranışsal konular gibi daha geniş kapsamlı çocuk yönetimi konularının anne-babalarla anlatılması gibi beceriler yer alır. Bu becerilerin tümü çok geniş bir yelpazedeki klinik ortamlara ve vaka profillerinde uygulanabilirdir.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Kekeleyen çocukların ne tür bakım/sağlık seçeneklerinden yararlanabileceklerini belirlemek için kullanılan tarama aracını anlayacaklardır.
  • 7 yaşından küçük ve kekeleyen çocuklar için kullanılan bir değerlendirme protokolünü tanıyacaklardır.
  • Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim terapisinin yapı ve içeriğini öğreneceklerdir.
  • 7 yaşından küçük kekeleyen çocukların değerlendirilmesi ve terapisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklardır

Seminer detaylarını incelemek için tıklayınız.