Afazi Testi

Afazi Testi

Afazi hakkında bilgilerinize güveniyor musunuz? O halde bu kısa testle kendinizi ölçün!

 

1.Çoğu insan afaziye aşinadır.

  • Yanlış – Çoğu insan afaziyi hiç duymamıştır. Genel halk, afazili bir bireyin yaşadığı zorlukları sıklıkla yanlış yorumlar.

 

2. Afazi, kişinin konuşma için kelimeleri geri almada güçlük çektiği ve genellikle konuşulan dili okuma, yazma ve anlama konusunda bazı problemleri olduğu anlamına gelir.

  • Doğru – Afazi, bir bireyin dili kullanma yeteneğini bozan edinilmiş bir iletişim bozukluğudur. Birincil belirti, konuşurken kendini ifade edememesidir ancak bazı durumlarda, okuma ve yazma veya konuşmayı anlama, daha fazla bozulmuş dil şekli olabilir.

 

3. Afazinin nedeni genellikle kalp krizidir.

  • Yanlış Afazinin en sık nedeni inmedir (ancak afazi olmadan da inme geçirilebilir). Ayrıca kafa travması, beyin tümörü veya diğer nörolojik nedenlerden de kaynaklanabilir.

 

4. İnsanlarda afazi varsa, her zaman önemli bir hafıza kaybı da olacaktır.

  • Yanlış – Afazili bir kişi kelimeleri ve isimleri almakta güçlük çekse de durumların hafızası, randevular, kişiler ve genel bilgiler nispeten sağlam kalır. Dil yoluyla fikirlere ve düşüncelere erişme yeteneği bozulur.

 

5. Afazi, Parkinson Hastalığı veya Musküler Distrofiden daha yaygındır.

  • Doğru – Amerika’daki araştırmalara göre bir milyon Amerikalının veya 250 kişiden 1’inin afazi geçirdiği tahmin edilmektedir. Bunların yaklaşık 2 / 3’ü felçlerin sonucudur ve 1 / 3’ü kafa yaralı kişilerdir.

 

6. Afazili bir kişinin gözle görülür bir fiziksel engeli olmayabilir.

  • Doğru – Ancak afazili çoğu insanın bacak ve kolunun sağ tarafında zayıflığı veya felci de vardır. Bu, beynin sol tarafının, bir kişi afazi olduğunda genellikle hasar gören taraf olması ve ayrıca vücudun sağ tarafındaki hareketleri kontrol etmesi nedeniyle oluşur.

 

7. Afazili tüm bireyler, aynı yaklaşık şiddette çok benzer semptomlara sahiptir.

  • Yanlış – Pek çok afazi türü vardır. Genellikle akıcı olmayan veya akıcı olarak sınıflandırılırlar. Spesifik semptomlar büyük ölçüde değişebilir; ancak yaygın olarak paylaşılan belirti, bozulmuş bir dil kullanma becerisidir. Afazi semptomlarının şiddeti çok hafif ila çok şiddetli olabilir. Tüm dil modalitelerinde (yani konuşma, yazma, okuma, dinleme) neredeyse tamamen bozulma olduğunda, durum global afazi olarak adlandırılır.

 

8. Afazili çoğu insan 50 yaşın üzerinde olmasına rağmen, gençlerin bu engeli kapması alışılmadık bir durum değildir.

  • Doğru – Yaygın bir yanılgı, yalnızca yaşlıların felç geçirdiğidir. Aslında, genç yetişkinler ve çocuklar da felç geçirebilir ancak bu gibi durumlarda genellikle önceden var olan bir tıbbi duruma ikincil şekilde ektir.

 

9. Afazili bazı bireyler işe geri dönerler ancak çoğu emekli olmaya veya iş değiştirmeye ve değiştirilmiş bir kapasiteyle çalışmaya zorlanır.

  • Doğru – Konuşma ve dil becerileri gerektirmeyen çok az iş var. Hafif ve hatta orta derecede afazili bireyler bazen iş sorumluluklarında bazı değişiklikler ve azalan iş yükü ile birlikte  işe dönebilirler.

 

10. Afaziden kurtulma genellikle tedaviden altı ay sonra tamamlanır.

  • Yanlış – Başlangıçta afazi semptomları gösterenlerin yaklaşık yarısı ilk birkaç saat veya gün içinde tamamen iyileşir. Bu, geçici afazi olarak bilinir. Afazi semptomları inmeden sonraki ilk 2-3 aydan sonra da devam ederse, tam bir iyileşme olasılığı düşüktür. İyileşme genellikle en az bir yıllık tedavi gerektiren yavaş bir süreçtir.

 

Kaynakça

Bu makalenin orjinal versiyonunu National Aphassia Association yazmıştır. Orjinal metni buradan okuyabilirsiniz.