Afazi

Afazi

Afazi için Kapsamlı Rehabilitasyon Bakımı
Bir inme beynin sol tarafını etkilediğinde, kişinin dil ve konuşma yeteneklerini etkileyen bir durum olan afaziyi tetikleyebilir. Etkilenen yetenekler şunlardır:

  • Düşünceleri iletmek
  • Okumak
  • Konuşmak
  • Başkalarının ne dediğini anlamak
  • Yazı yazmak

Her ne kadar bazı hastalar inmeden sonra saatler veya günler içinde iyileşse de, bazılarının kapsamlı rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Rehabilitasyon merkezleri hastalar için etkili rehabilitasyon tedavi planları sağlar ve gerektiğinde evde sağlık rehabilitasyonuna yardımcı olurlar.

İnme rehabilitasyonunun amacı, her hastanın inmeden sonra en iyi yaşam kalitesini elde etmesini sağlayan kapsamlı destek sağlamaktır. Onları evde, işte ve toplumda hayata geri döndürmek için başarılı bir şekilde çalışırlar.

Afazi Tipleri
Rehabilitasyon ekipleri, aşağıdakiler gibi her tür afazi için özel bakım sunarlar:

Broca afazisi: Akıcı konuşma sorunu ama sağlam bir anlayış (akıcı olmayan afazi olarak da bilinir).

Wernicke afazisi: Sözlü kelimelerin anlamını kavrayamama sorunu. (akıcı afazi olarak da bilinir)

Global afazi: Tanınabilir kelimeler üretme ve dili anlama becerisinin azalması ile karakterize edilen en ağır afazi tipidir.

Afazi Teşhisi
Rehabilitasyon uzmanları, afazi hastalarının ayrıntılı bir değerlendirmesini alır. Değerlendirme, dil becerilerini değerlendirmek için bir dizi testi içermektedir. Testler şunları içermektedir:

  • Soruları cevaplamak
  • Karşılaştırma yapmak
  • Komutları izlemek
  • Nesneleri isimlendirmek

Doktorlar ayrıca hastanın beyninin inmeden zarar gördüğü alanını incelemek için görüntüleme tekniklerini kullanabilirler. Bu bilgi, bir kişinin sahip olduğu afazinin türünü ve hangi tedavilerin en etkili olacağını belirlemeye yardımcı olur.
{!GALLERY}
Tedaviler
Geçici atak geçiren bazı hastalar terapiye ihtiyaç duymadan afaziyi atlatabilirler. Bununla birlikte çoğu hasta, durumu için mümkün olan en kısa sürede dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyacaktır.

Uzmanlar, hastanın inme şekline ve ciddiyetine bağlı olarak her hasta için tedavi planlarını kişiselleştirir. Tedaviler yeniden öğrenmeye, dil becerilerinin uygulanmasına ve hastalara alternatif veya ek iletişim yöntemlerinin öğretilmesine odaklanır.

Tedavi Yaklaşımları Şunları İçerir:

Bilişsel dilbilimsel terapi: Dilin duygusal yönlerine odaklanır.

Programlanmış simülasyon: Birden fazla duyusal modalite kullanır.

Stimülasyon-kolaylaştırıcı tedavi: Dilin anlambilimsel ve sözdizimsel bölümlerine odaklanır.

Grup terapisi: Hastalara becerilerini uygulama fırsatı verir.

PACE (Afazi İletişimsel Etkinliği Teşvik Etmek): Sohbeti öğrenme aracı olarak kullanarak iletişimdeki gelişmeleri teşvik eder.

Farmakoterapi: Terapiyi geliştirmek için ilaçlar kullanır.

Diğer hizmetler, hastalardan sosyal durumlara uyum sağlamalarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Kaynakça
https://utswmed.org/conditions-treatments/aphasia/

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
+90 (533) 165 60 94