Bir Nörolojik Konuşma Bozukluğu: Apraksi

Bir Nörolojik Konuşma Bozukluğu: Apraksi

Apraksi, ince ve kaba motor hareketlerini ve bunları kontrol etme yeteneğini etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Bireyler apraksi ile doğabilir veya beyin hasarı ile apraksi olabilirler. Apraksi, yüz kaslarını hareket ettirme becerisini veya bacak, ayak veya ayak parmaklarını hareket ettirme becerisini de etkileyebilir. Aynı zamanda bu bozukluk iletişim becerilerini de etkileyebilir.

Apraksi, hafif veya şiddetli derecede olabilir. Apraksili insanlar, fiziksel güce ve entelektüel düşünceye ve isteğine rağmen kontrollü, amaçlı bir şekilde hareketi gerçekleştiremezler. Apraksi, beynin parietal lobundaki sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Konuşma Apraksisi Nedir?

Konuşma Apraksisi, konuşulan sözcükleri oluşturmak için özellikle dil, dudak ve çene kaslarını kullanma yeteneğini etkileyen bir apraksi türüdür. Hafif ya da şiddetli olabilir, bu da sözlü iletişim kurmayı zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Konuşma apraksisinin belirtileri şunlardır:

  • Bebeklik döneminde babıldama azlığı veya eksikliği
  • Sözcükleri söylerken zorluk
  • Çiğneme veya yutma zorluğu
  • Biçimlendirilmesi zor olan bazı sözcüklerde zorluk
  • Sözcüklerin tekrarı

Dil ve Konuşma Terapistleri Konuşma Apraksisini Nasıl Tedavi Ediyor?

Dil ve konuşma terapistleri, iletişim becerilerini geliştirmek için konuşma apraksisi olan çocuklar ile yoğun bir şekilde çalışabilirler. Bunun için bazı teknikleri kullanırlar. Bunlar;

  • Seslerin ve sözcüklerin oluşumunu ve telaffuzunu açıklama, öğretme,
  • İzole olarak sesi ve sözcükleri söylemek için egzersizler yapmak,
  • Konuşma pratiği yapmak için müzik, ritim ve hareket gibi faktörleri kullanma,
  • Aynaya bakarak konuşma, konuşurken yüze dokunma vb. gibi dokunsal ve görsel teknikleri kullanma olabilir.

Sınıf Ortamında Apraksililer

Sınıf ortamında, apraksili öğrencilerin bazı ihtiyaçları vardır. Genel olarak iyi bilgi edinirler ve öğretileni anlarlar ama öğrendiklerini etkili bir şekilde gösteremezler. Bu, öğrenciler için büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Bazı durumlarda, işaret dili, iletişimleri için yardımcı olabilir. Diğer destekleyici teknikler arasında iletişimi kolaylaştırabilen elektronik konuşma-üretim ürünlerinin kullanımı da bulunmaktadır.

Apraksi, her kişiyi farklı şekilde etkilediğinden, eğitimciler ve ebeveynler öğrencilerin sınıfa anlamlı bir şekilde katılmalarını sağlamak için alternatif yollar bulmaya çalışmalıdırlar. Eğitimciler ve dil ve konuşma terapistleri öğrencilerin katılmasını sağlamak ve hayal kırıklıklarını azaltmak için öğretim tekniklerinin ve sınıf materyallerinin nasıl öğrenciye adapte edileceği konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Konuşmayı geliştirmek ve desteklemek için özel tekniklere ek olarak, apraksili çocuklara kendi akranlarıyla beraber sosyal destekler de sağlamak önemlidir.

Kaynakça:https://www.verywellfamily.com/what-is-apraxia-disorder-2162502