Broca Afazisinin Özeti

Broca Afazisinin Özeti

Afazi, konuşmanın üretimini veya anlamasını, bununla birlikte okuma veya yazma yeteneğini etkileyen bir dil bozukluğudur. Afazi, özellikle yaşlı bireylerde olmak üzere, her zaman beyin hasarından kaynaklanmaktadır. Ancak afaziye neden olan beyin hasarları kafa travmasından, beyin tümörlerinden veya enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir.

Afazi, hastayla iletişimi neredeyse imkansız hale getirecek kadar şiddetli olabilir veya çok hafif olabilir. Nesnelerin adlarını alma yeteneği veya kelimeleri bir araya getirme yeteneği veya okuma becerisi gibi esas olarak dil kullanımının tek bir yönünü etkileyebilir. Bununla birlikte, daha yaygın olarak, iletişimin birçok yönü bozulurken, bazı kanallar sınırlı bilgi alışverişi için erişilebilir durumda kalır.

Dilin anlaşılması için kanalların her birinde mevcut olan işlev miktarını belirlemek ve tedavinin mevcut kanalların kullanımını artırma olasılığını değerlendirmek profesyonelin işidir.

 

Broca Afazisi

Broca afazili bireyler akıcı konuşmada sorun yaşarlar ancak kavrayışları nispeten korunmuş olabilir. Bu afazi türü, akıcı olmayan, tutuk veya ifade edici afazi olarak da bilinir.

Hastalar dil bilgisi bakımından doğru cümlelerini oluşturmakta güçlük çekerler ve konuşmaları esas olarak dört kelimeden daha az olup kısa ifadelerle sınırlıdır. Broca afazili hastalar için doğru sesleri üretmek veya doğru kelimeleri bulmak genellikle zahmetli bir süreçtir. Bazı kişiler fiilleri kullanmakta isimleri kullanmaktan daha fazla güçlük çekerler.

Broca afazili bir kişi, özellikle konuşma dilinin dil bilgisel yapısı basit olduğunda konuşmayı nispeten daha iyi anlayabilir. Bununla birlikte, daha karmaşık dil bilgisel yapıya sahip cümleleri anlamakta zorlanabilirler. Örneğin, “Mary John’a balonlar verdi” cümlesini anlamak kolay olabilir, ancak “Balonlar Mary tarafından John’a verildi” cümlesinde kişi balonları kimin kime verdiğinin anlamını yorumlarken zorlanabilir.

Bu tür afazili bireyler okuyabilir ancak yazılı olarak iletişimde zorluklar yaşayabilir.

Broca afazisi, diğerleri arasında sol hemisfer alt frontal girus gibi konuşma ve dil beyin bölgelerinin yaralanmasından kaynaklanır. Bu tür hasar genellikle felcin, inmenin bir sonucudur, ancak beyin travması nedeniyle de ortaya çıkabilir. Diğer afazi türlerinde olduğu gibi, konuşma ve dil ile ilgili olmayan entelektüel ve bilişsel yetenekler broca afazisinde de tam olarak korunabilir. Çünkü afazi bir zeka problemi değildir.

Broca afazisi, ilk olarak bu tür afazi ile ilişkili bir dizi eksikliği lokalize beyin hasarıyla ilişkilendiren Fransız bilim adamı Paul Broca’nın adını almıştır. Paul Broca bunu 1861’de, yalnızca “tan” kelimesini söyleyebilen bir hastaya baktıktan sonra ortaya koymuştur.

 

Kaynakça

Bu makalenin orjinal versiyonunu National Aphassia Association yazmıştır. Orjinal metni buradan okuyabilirsiniz.