Çocuk Psikolojisi Nedir ve Neden Önemlidir? 3 Ana Başlık

Çocuk Psikolojisi Nedir ve Neden Önemlidir? 3 Ana Başlık
Çocuğunuz gelişirken onu tanımak ebeveyn olmanın en ödüllendirici yanlarından biri olabilir. Çocuğunuzun dünyayı nasıl gördüğünü öğrenmek, ona yeni beceriler öğretmek, yeni duyguları ve değişimleri deneyimledikleri sırada onlara yol göstermek ebeveyn olmanın bir parçasıdır. Ancak bu pek de kolay değildir.
Çocuğunuz gelişirken, doğumdan yetişkinliğine kadar ilerleyici gelişim aşamalarından geçer. Çevresel, genetik ve kültürel faktörlerin tamamı bir çocuğun gelişimini ve bir aşamadan diğerine hangi hızda geçtiğini etkileyebilir. Bırakın duygularını analiz edebilmeyi, çocukların deneyimlerini ifade etmeleri dahi oldukça zordur. Tam da bu noktada çocuk psikolojisi size oldukça önemli ve değerli bilgileri edinmenizde yardımcı olabilir.

Çocuk Psikolojisi Nedir?

Çocuk psikolojisi; çocukluktaki gelişimi alt bilinç ve bilinç düzeyinde inceler. Çocuk psikologları bir çocuğun ailesiyle, kendisiyle ve dünya ile nasıl iletişime geçtiğini gözlemleyerek zihinsel gelişimlerini anlamaya çalışır.

Neden Önemlidir?

Herkes çocuğunun sağlıklı bir şekilde gelişmesini ister ancak bir çocuğun davranışının gelişimindeki normal aşamalardan biri mi olduğu yoksa bir anormalliğe mi işaret ettiği her zaman açık değildir. Çocuk psikologları aradaki farkı anlamanızda yardımcı olabilir. Bir çocuğun normal ve anormal psikolojik örüntülerini anlamak ebeveynlerin çocukları ile en iyi iletişimi ve bağı nasıl kuracaklarını anlamalarını sağlar. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına duygularını yönetmeleri için kullanabilecekleri başa çıkma mekanizmalarını öğretmelerine yardımcı olur ve çocuklarının her yeni gelişim aşamasında başarılı olmasına destek olmalarını sağlar.
Çocuk psikologları aynı zamanda anormal davranışları erkenden teşhis edebilir. Öğrenme sorunları, hiperaktivite ya da anksiyete gibi yaygın davranışsal sorunların kökünü tespit etmede ve çocukların erken yaştaki travmalarını çözmelerinde yardımcı olabilirler. Buna ek olarak otizm gibi gelişim geriliği ya da anormallikleri engelleme, değerlendirme ve tanı koyma konusunda da yardımcı olabilirler.

Çocuk psikolojisi birkaç ana gelişim alanının etkileşimini inceler:

Fiziksel Gelişim

Çocuklarda fiziksel gelişim tipik olarak öngörülebilen bir olaylar dizisidir. Çocuğunuz sırasıyla başını dik tutar, yuvarlanır, emekler, yürür ve koşar. Çocuk Psikoloğunuz, çocuğunuzun fiziksel gelişimini ve gelişimsel düzensizliklere işaret edebilecek anormallikler olup olmadığını gözlemleme konusunda pediatristinize yardımcı olabilir.
Çocuk Psikologları çocuğunuzun fiziksel olarak normal geliştiğinden emin olmak için çocuğunuzun gelişim konusundaki dönüm noktalarına nasıl ilerlediğini gözlemler. Fiziksel gelişimdeki önemli gecikmeler altta yatan başka gelişim sorunlarını ortaya çıkarabilir. Böylece bu konulara erkenden değinilebilir.

Bilişsel Gelişim

Geçtiğimiz yıllarda çocuklukta bilişsel gelişimin tıbbi anlayışı büyük oranda değişti. Artık yeni doğan bebeklerin bile çevrelerinde olan bitenden haberdar olduklarını ve bunun ilgilerini çektiğini, onlar henüz konuşamıyor olsalar da biliyoruz. Bilişsel gelişim bir çocuğun düşünsel öğrenimini ve düşünce süreçlerini ifade eder. Çevrelerindeki dünyayı gözlemlemelerini ve anlamalarını, dil öğrenimini, hafızayı, karar vermeyi, problem çözmeyi, çocuğun hayal gücünü ve temel mantığı nasıl kullandığını kapsar. Tüm bu etkenler çocuğun genetiği ve çevresinden etkilenir.

Duygusal (Sosyal) Gelişim

Duygusal ve sosyal gelişim iç içedir. Duygusal gelişim çocuğun nasıl hissettiği, anladığı ve duygularını nasıl ifade ettiğidir. Duygusal gelişim çok genç çocuklarda korku, neşe, öfke ve üzüntü gibi en temel duyguların ifade edilmesiyle ortaya çıkar. Çocuk geliştikçe öz güven, umut, suçluluk ve gurur gibi daha karmaşık duygular ortaya çıkar. Duygusal gelişim aynı zamanda bir çocuğun empati üzerinden diğer insanların hislerini hissetme ve anlama kabiliyetini de ifade eder. Çoğu çocuk için duygularını doğru şekilde düzenlemek ve ifade etmek zordur. Çocukların duygularını erken yaştan itibaren anlamalarına yardımcı olmanın, şimdiki ve gelecekteki duygusal gelişimlerinin üzerinde güçlü bir etkisi olabilir.
Bir Çocuk Psikoloğu, çocuğunuza duygularını sağlıklı ve pozitif bir şekilde anlaması ve ifade etmesi konusunda yardımcı olabilir. Duygusal gelişim sosyal gelişim ile yakından ilgilidir. Bir çocuğun nasıl hissettiğinin, anladığının ve duygularını nasıl ifade ettiğinin diğer insanlar ile olan etkileşimlerinde direkt olarak etkisi vardır. Sosyal gelişim çocuğun etraflarındaki insanları (aileleri, akranları, otorite figürleri ve hatta hayvanları) anlamak için gereken değerleri, farkındalığı ve sosyal becerileri nasıl geliştirdiği ile ilgilidir. Bir çocuğun erken dönemde kurduğu ilişkiler, yaşlarına uygun sosyal beceriler geliştirmeleri üstünde büyük etkiye sahiptir. Güven, arkadaşlık, çatışma yönetimi ve otoriteye saygı sosyal gelişime örnekleridir.

Çocuk psikolojisi ile ilgili makale aramakta iseniz, DİLGEM olarak yayınlamış olduğumuz diğer makaleleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kaynak

Orijinal metne buradan ulaşabilirsiniz.