Çocuklara Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi İçin Yaratıcı Fikirler

Çocuklara Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi İçin Yaratıcı Fikirler

Özellikle çocuklukta başlayan bir süreç olduğundan, çocuklara nasıl okunup yazılacağını öğretmek için yaratıcı yollara ihtiyaç vardır. Çocuklar bu temel becerileri, erken dönemde öğrenmeyi eğlenceli bir süreç haline getiren ilginç yöntemlerle öğrenmelidir. Bir çocuğun okuryazarlık becerileri şarkı söyleme, oyun oynama, çizim yapma ve hikaye anlatıcılığından yola çıkılarak geliştirilir, bu nedenle bu beceriler günlük aktivitelerle desteklenebilir.

 

Ses Bilgisini Kullanmak

Çocuklar, harfleri kelimelerle eşlemeleri için nasıl kullanacaklarını sistematik olarak bilmelidir. Ses bilgisi aktiviteleri de, çocuklara harfleri kullanarak nasıl ses çıkarmaları gerektiğini öğretir. Böylece çocuklar, sesleri sistematik olarak tanırlar ve farklı seslerle kelimeler oluşturmak için harfleri birleştirirler. Bu bilgiyi yeni kelimeleri ve bunların nasıl telaffuz edildiğini ve nasıl yazıldığını belirlemek için kullanırlar. Bir çocuğun gelecekteki okuma zorluğundan kaçınabilmesi için harfler yerine sesleri tanımlaması çok önemlidir. Çocuklar bu sesleri tanımladıklarında, bilmedikleri kelimeleri de kendileri okuyabilir ve bu nedenle yazılı kelimeler ile sözlü bilgiler arasındaki bağlantıyı kurabilirler. Ses bilgisi aktiviteleri, çocukların okuma ve yazmada akıcılığı sağlayan görme ve harfleri tanımlama becerilerini destekler.

Eğlenceli Hikaye Kitapları

İçinde bulunduğumuz dijital çağda ebeveynler, çocuklarıyla birlikte kitap okumaktan ziyade, onlara elektronik cihazlar almayı tercih ediyorlar. Bunun çocuğun yazma ve okuma becerileri üzerinde bir etkisi var mı? Cevabı kesin değil. Ancak cihazın etki ettiği süreç kitaplardaki hikayeleri okumak ve tartışmak kadar verimli değildir. Çocuklar motivasyona ve desteğe ihtiyaç duyarlar ve öğretmenleri onları kitap okumaya, hikaye ve karakterler hakkında sorular sormaya teşvik eder. Çocukların okuma becerilerini geliştirmek için basit kelimeleri göstermeleri, onları seslendirmeleri ve kendi hikayelerini oluşturmaları teşvik edilmelidir. Melissa Thatcher, “Bu aktivite çocuğun sadece yaratıcı becerilerine değil, aynı zamanda yazma ve çizim becerilerine de odaklanıyor ve hayal güçlerinden faydalanmalarını sağlıyor.” diyor. Öğretmenler ve ebeveynler, çocukların okuma etkinlikleri esnasında öğrenebileceği her yeni kelimeyi belirlemelerini sağlayabilir.
 

 

{!GALLERY}