Çocuklara Sağlanan Fizik Tedavi ve Ergoterapi Arasındaki Farklılık

Çocuklara Sağlanan Fizik Tedavi ve Ergoterapi Arasındaki Farklılık

Tanıştığım ebeveynlerin çoğu, ergoterapistlerin neden bebeklerle sık çalışmadıklarını ya da bir ergoterapistin neden fizyoterapistin yapması gerekeni yaptığını merak ediyorlar. Denge veya koordinasyon sorunları olan bir çocuğun neden fizyoterapiste görüneceğini, benzer kısıtlamalara sahip başka bir çocuğun da neden bir ergoterapiste görünmesi gerektiğini merak ediyorlar. Bazı ebeveynler ergoterapistlerin sadece ince motor beceriler üzerinde çalıştığını düşünürken, fizyoterapistlerin de sadece kaba motor beceriler üzerinde çalıştıklarını düşünüyorlar. Fizyoterapistler ve ergoterapistler, hastaneler, yeni doğan yoğun bakım üniteleri, bakım evleri, poliklinikler, okullar, rehabilitasyon merkezleri ve muayenehaneler gibi çeşitli ortamlarda çalışır. Fizyoterapist ve ergoterapist rolleri, çalıştıkları ortama ve birlikte çalıştıkları tıbbi tanılara bağlı olarak farklılık gösterir.

Poliklinikte, bu rollerin bazıları örtüşebilir. Her ortamda fizyoterapistler ve ergoterapistler arasında bazı benzerlikler olsa da, pediatrik ortamda fizyoterapistler ve ergoterapistler arasında birkaç temel farklılık vardır.

Pediatrik Fizik Tedavi

Fizyoterapistler genellikle kas-iskelet sistemi ve hareket uzmanlarıdır. Ebeveynler, bebekleri 1 aylık kadar küçükken değerlendirme yaptırabilirler. Fizyoterapistler insan kas-iskelet sistemi, nöromüsküler ve kardiyovasküler sistemler hakkında derinlemesine bilgi sahibidir. Gelişim ve biyomekanik aşamalardaki geçmişimize dayanarak, hareket zorluğu çeken çocuklara birçok konuda yardımcı oluyoruz; kaba motordaki gelişimsel kilometre taşları tamamlayıp tamamladıklarının kontrolü,  yaralanmalardan / ameliyattan kurtulma veya diğer çocuklara ayak uydurmama sorunları gibi.

Her türlü uygulamalı veya oyun tekniği ile pediatrik bir fizyoterapist çocuklarla aşağıdakiler üzerinde çalışır:

 • Kaba motor becerileri
 • Kuvvet
 • Dayanıklılık
 • Denge ve koordinasyon
 • Motor kontrol ve motor planlama
 • Beden farkındalığı
 • Ağrı dindirme
 • Esneklik
 • Yürüyüş mekaniği
 • Ortotik eğitim
 • Yara bakımı

Odak noktamız, çocukların bakıcılarını çocuğun fiziksel gelişiminin tüm yönleri hakkında eğitirken, çocukların olabildiğince hareketli ve bağımsız olmalarını sağlamaktır. Bu, çocuğun hareket kalitesini, duruşunu, hizalamasını ve güvenliğini etkileyebilecek her şeyi içerir.

Pediatrik Ergoterapi

Pediatrik ergoterapistler, çocukların günlük fonksiyonel görevlere katılım düzeylerini artırmak için eğitilir. Bir çocuğun işi okulda ve evde oynamak ve hayata katılmaktır. Bunlar, sınıfta dikkat, el yazısı, giyinme, beslenme ve yaşa uygun oyunları oynayabilme gibi önemli eylemleri içerir. Ergoterapistler ayrıca, çocukların çocuk olabilmeleri için çevreden gelen bilgileri düzenlemelerine ve yorumlamalarına yardımcı olmak üzere eğitilmiştir. Bu, gıda alımlarını sınırlayan tat bozukluğunu veya giyim toleranslarını etkileyen doku hoşnutsuzluğunu veya ruh hallerini etkileyen ses hoşnutsuzluğunu içerebilir.

Ergoterapistler çocuklarla aşağıdaki beceriler üzerinde çalışır:

 • Duyusal bütünleme
 • Bilişsel dayanıklılık
 • İnce motor beceriler
 • El fonksiyonu
 • Görsel-mekansal farkındalık
 • El-göz kordinasyonu
 • Dikkat
 • Sosyal beceriler
 • Beden farkındalığı

Ergoterapistler genellikle ebeveynleri ve öğretmenleri, çocukların öğrenme, kişisel bakım ve oyun görevlerine katılmasını sağlamak için en iyi teknikler konusunda eğitir.

Neden bazı çocukların her iki disipline ve bazılarının da sadece bir disipline ihtiyacı vardır?

Pek çok faktör çocuğun günlük yaşama katılma becerisini etkileyebilir. Bir çocuk sık sık düşüyor olabilir veya çeşitli nedenlerden dolayı zıplamakta zorluk çekebilir. Tanı ya da altta yatan tıbbi durum ne olursa olsun, yaşıtlarına yetişmekte zorlanan herhangi bir çocuk, bir pediatrik uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden yararlanabilir.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/specialties-and-services/occupational-therapy/what-is-the-difference-between-occupational-and-physical-therapy-for-children-north-shore-pediatric-therapy/