Çocuklarda İşitme Problemleri

Çocuklarda İşitme Problemleri

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin araştırmasına göre, altı ila 19 yaşları arasındaki Amerikalı çocukların yüzde 12’sinden fazlasının gürültüden kaynaklanan işitme kaybına sahip olduğunu ve bu kaybın yaklaşık yüzde beşinde kalıcı olduğunu göstermektedir. Beş gençten yaklaşık biri kendisini düzenli olarak yüksek desibel gürültüsüne (rock konserleri gibi) maruz bırakıyor ve sık gece kulüplerine gidenlerin yaklaşık dörtte üçünde geçici kulak çınlaması görülüyor. Kulak çınlaması, işitme hasarının bilinen bir belirtisidir.
 

Gürültü dışında, çocuklarda işitme problemlerinin diğer nedenleri arasında otitis media (orta kulak enfeksiyonu), genetik bozukluklar ve bazı hastalıklar (menenjit gibi) bulunur. Her 10.000 çocuktan yaklaşık 12’si her iki kulağında da orta veya daha yüksek bir işitme kaybı ile doğar ve 10.000 çocuktan yaklaşık 20’sinin 17 yaşına kadar uzun süreli işitme kaybı için yardıma ihtiyacı olacaktır.

Bebeğinizin veya çocuğunuzun işitme duyusuyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bunu test ettirin. İşitme kaybının erken teşhisi, çocuğun dili öğrenmesi ve genel gelişimi için çok önemlidir.
 

Çocuklarda Geçici İşitme Kaybının Nedenleri

Çocuklarda geçici sağırlık nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Kulak kanalında kir birikmesi
 • Kulak kanalına sıkışmış yabancı bir cisim (boncuk veya pamuklu çubuğun ucu gibi cisimler)
 • Östaki borusunda aşırı mukus birikmesi
 • Orta kulak iltihabı

Çocuklarda Kalıcı İşitme Kaybının Nedenleri

Çocuklarda kalıcı işitme kaybına neden olabilecek durum ve olaylardan bazıları şunlardır:

 • İç kulağın anormal şekilde gelişmesine neden olan kalıtsal durumlar
 • Osteogenezis imperfekta ve trizomi 13 gibi bazı genetik bozukluklar
 • Doğmamış bebeğin hastalığa maruz kalması: Kızamıkçık (Alman kızamığı), fetusun gelişen kulaklarını etkileyebilecek hastalıklardan biridir.
 • Havai fişek, rock konseri veya kişisel müzik seti gibi yüksek sesler.
 • Sarsıntı veya kafatası kırığı gibi yaralanmalar
 • Menenjit ve kabakulak gibi hastalıklar.

Bebeğinizin Duyabildiğini Gösteren İşaretler
 

Bebeğinizin duyabildiğini gösteren belirtiler şunlardır:
 

Sekiz haftalık yenidoğan: Yakınındaki ani seslerden dolayı ve gürültü yüzünden uyandığında ürker veya gözü aniden genişler.
 

Sekiz haftadan dört aya kadar: Gelen sesin yönüne bakar ve dinlerken sessizleşebilir.
 

Altı ila 12 ay: Bildiği seslere veya gürültüye doğru bakar ve babıldamaya başlar
 

12 ila 18 ay: En sevdiği oyuncakların adlarını bilir, basit kelimeleri ve sesleri taklit etmeye başlar.
 

18 ila 24 ay: Tek kelimelerin olduğu küçük bir kelime hazinesi vardır ve “anneye topu ver” gibi basit talimatları anlayabilir.
 

İki buçuk ila üç buçuk yıl arası: İyi bir kelime hazinesi ile anlaşılır bir konuşma yapabilir.
 

Büyük Yaştaki Çocuklarda İşitme Probleminin Belirtileri
 

Büyük yaştaki çocuğunuzun duyma konusunda sorun yaşadığına dair gösterdiği işaretler şunları içerebilir:

 • Çağrıldığında cevap vermemesi
 • Okul notlarının düşük olması (öğretmenleri duyamadığından kaynaklanır)
 • Kulaklarındaki çınlama sesinden şikayetçi olması (kulak çınlaması)
 • Çok sesli konuşması
 • Televizyonu, ses seviyesi çok yüksek olduğunda izlemesi
 • Kelimeleri yanlış telaffuz etmesi
 • Dikkatsiz görünmesi ve hayal kurmaya yatkın olması.

Çocuklarda İşitme Problemlerinin Teşhisi
 

Bebeğinizin veya çocuğunuzun işitme duyusuyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bunu mutlaka test ettirin. İşitme kaybını teşhis etmek için kullanılan testlerin türü çocuğun yaşına bağlıdır, ancak şunları içerebilir:

 • Beyindeki bir sese yanıt olarak elektriksel aktiviteyi ölçen işitsel beyin sapı tepki testi gibi nesnel testler.
 • Yakındaki çıngırağı sallama ve çocuğun cevabını gözlemleme gibi basit testler (davranışsal gözlem odyometrisi)
 • Bir odyometreyle yapılan testler: bip ve ıslık sesi gibi sesler çıkaran bir makine. Çocuğun belirli sesleri duyabilmesi veya duyamaması işitme kaybının derecesini belirlemeye yardımcı olur.

Çocuklarda İşitme Problemlerinin Tedavisi
 

Tedavi işitme kaybının nedenine ve ciddiyetine bağlıdır, ancak şunları içerebilir:

 • Otitis media için antibiyotikler
 • Yabancı cismin çıkarılması
 • Seslerin frekansını yükseltmek için işitme cihazları
 • Yüksek şiddetli işitme kaybı durumunda bir koklear implant düşünülebilir
 • Sesi deriden hissedilebilen titreşimlere dönüştüren vibrotakil yardımcılar
 • Konuşma terapisi
 • Çocuğun kalan işitme derecesinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olması için bir özel eğitim öğretmeni.

Nereden yardım alınmalı?

 • Doktorunuz
 • Odyolog
 • Kulak burun boğaz uzmanı

Kaynakça
: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/hearing-problems-in-children

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94