Çocuklarda Psikojenik Hareket Bozukluklarına Eleştirel Bir Bakış

Çocuklarda Psikojenik Hareket Bozukluklarına Eleştirel Bir Bakış

Uluslararası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Melinda Jonas*

Ibadan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ibadan, Nijerya

Psikojenik Hareket Bozuklukları Tanım

  Psikojenik Hareket Bozuklukları (PHBler), psikolojik dengesizliğe bağlı olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarıdır. Bu PHB’ler hem terapistler hem de nörologlar için zorlu bir problem haline gelir. “Psikojenik” terimi, herhangi bir kötü şöhretli nörokimyasal hastalık için doğrulanamayan bozuklukları tanımlamak için kullanılır.

  Bozukluklar genellikle birkaç zor hareketle ortaya çıkar. Belirtiler düzensiz içgüdüsel eylemleri taklit eder. Bozukluklar genellikle somatoform bozukluklardan biri olan bir dönüşüm hastalığı için psikiyatrik koşulları yerine getirir.Hastaların tanıyı alma konusundaki isteksizliği nedeniyle doktorlar, PMD tanısını koymaktan çekinmektedirler.

  Bu hareket bozuklukları iki tipe ayrılır: (a)HEMD (Hiperkinetik Hareket Bozuklukları), (b) HOMD (Hipokinetik Hareket Bozukluğu). HEMD ayrıca “diskinezi” olarak adlandırılırken, HOMD bazen akinetik bozukluk veya katı bozukluk olarak adlandırılır. HEMD, balismus, miyoklonus tikleri, distoni vb. çocukluk hareket bozukluklarını içeren olağandışı ve sürekli içgüdüsel hareketleri tasvir eder. Başlıca hareket bozukluğu, “Parkinson hastalığı” olarak esas olarak yetişkinlik döneminde olan Parkinsonizmdir.Çocuklarda nispeten nadirdir. Ayrıca bu makalede, çocuklarda PHB ile ilgili ön algı anlatılmaktadır. Daha sonra bazı zorluklar ve çözümleri anlatılmaktadır.

  Wilson ve Keener, 2018 yılında çocuklarda hareket bozukluklarına bakış açılarını anlattılar. Yazarlar ilk olarak tremor, distoni ve tik bozukluklarını anlattılar. Standart farmakolojik tedavilerin bazıları da stereotiplerle birlikte tanımlanmıştır. Daha sonra, hareket bozukluklarını tedavi etmek için müdahalenin ilerlemesine ihtiyaç olduğu sonucuna varmışlardır. 2019 yılında Kuiper ve ark. çocuklarda nöropsikolojik hareketlerin yanı sıra hareket bozukluklarını da incelemiştir. Kohort hastalardaki hareket bozukluklarının sınıflandırılması, sıklığı ve şiddeti dikkate alınır ve tanımlanır.

 Yazarlar Hollanda ve Birleşik Krallık’tan hastaları değerlendirdi. Nörolojik deneyler değerlendirilir ve uzmanlar yardımıyla şiddet dereceleri, sınıflandırmalar fark edildi. 37 hasta alındı ve bu 37 hastadan 19’u yetişkin ve geri kalan 18’i çocuktu. Çalışma için cinsiyet, yaş grubu, tanı zamanı, ikamet süresi vb. özellikler dikkate alındı.

 Distoni ve tremor, hareket bozukluğu olan çocuklarda başlıca özellikler olarak gözlenir. Davranışsal çatışmaların %47,2’sinin hareket bozuklukları ile ilgili olduğu sonucuna varmışlardır. Son olarak, HEMD’lerin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çok sık görüldüğü sonucuna varmışlardır. Ayrıca, mümkün olan her yerde, hareket bozuklukları için ileri tedavilerin uygulanması gerektiğini öne sürmüşlerdir. 2020 yılında Pandey ve ark. Kuzey Hindistan’daki çocuklarda hareket bozuklukları üzerine bir inceleme yaptı.

 Lucknow’da bulunan KGMU’ya (King George Tıp Üniversitesi) kayıtlı hastalar çalışma için kabul edildi. Çalışmanın hastalar üzerinde değerlendirilmesi için etik onay alınmıştır. Performans değerlendirme amaçları için, yazarlar, Kuzey Hindistan’daki bir eğitim hastanesinde hareket bozukluklarının özellikleri olarak ciddiyeti, sınıflandırmayı ve tedaviye verilen yanıtı dikkate aldılar. Yazarlar, çalışma için kore, titreme, tikler, ataksi ve diğer bazı bozukluk hastalarını dikkate aldı. Hastaların çoğunun TM (Tüberküloz Menenjit), ES (Ensefalit Sendromu) vb. ile enfekte olduğunu gözlemlemişlerdir.

  Hareket bozuklukları, bozukluk araştırma topluluklarının uygulayıcıları kadar araştırmacılar arasında da sıcak konulardan biridir. Hareket bozukluğu için birçok tedavi mevcut olmasına rağmen, özellikle çocuklarda hareket bozukluklarını teşhis etmek için tedavi düzeyinin iyileştirilmesine hala ihtiyaç vardır. Mümkün olan her yerde hareket bozuklukları için tedaviler verilmesine ihtiyaç vardır. Tedavinin hastaya doğru zamanda yapılması zor bir iştir ve hareket bozukluklarının kısıtlılıklarından biridir. Hareket bozukluğu hastalarının tedavisine verilen yanıtın tahmin edilemez olduğunu söylemek abartı olmaz. Yine de özellikle çocuklarda hareket bozukluklarının teşhis edilmesi için tedavi metodolojisinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Diğer makalelerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Referanslar

1. Wilson RB, Keener AM. Çocuklarda hareket bozuklukları.

Pediatride Gelişmeler. 2018;65(1):229-40.

2. Kuiper A, Grünewald S, Murphy E, Coenen MA, Eggink H, Zutt

R, et al. Klasik galaktozemili çocuk ve erişkinlerde hareket bozuklukları ve motor olmayan nöropsikolojik belirtiler. Kalıtsal Metabolik Hastalık Dergisi. 2019;42(3):451-8.

3. Pandey CS, Kumar R, Malhotra HS, Kohli N, Kumar C, Verma

SK. Çocuklarda Hareket Bozuklukları: Çocuklarda Gözlemsel Bir Çalışma

Kuzey Hindistan’da bir Üçüncül Bakım Merkezi. Pediatri Dergisi

Nöroloji. 2020;18(03):135-40.