Derbyshire Dil Düzeneği (DLS)

Derbyshire Dil Düzeneği (DLS)

DLS, dil becerilerini geliştirmede zorluk çeken bireylere yönelik bir dil müdahale sistemidir. Bir çocuğun dil anlayışını ve kullanımını adım adım geliştirmeyi amaçlayan bir programdır.

 

Yaklaşım, “bilgi taşıyan kelimeler” fikrine dayanır. Bilgi taşıyan kelime, bir talimatı takip etmek için anlaşılması gereken bir cümlede herhangi bir kelimedir. Örnek olarak elinde oyuncak olan kişi çocuğa “oyuncağı al” dediğinde, çocuk bu cümledeki kelimeyi anlamak zorunda değildir, çünkü kişi ona ne istediğini zaten göstermiştir. Yani burada bilgi taşıyan kelime yoktur. Bununla birlikte, eğer kişinin elinde bir oyuncak ve bir kitap varsa ve çocuğa “oyuncağı al” diyorsa, çocuğun oyuncak ile kitap arasında ki ayrım yapması gerekir ve bu nedenle cümlenin bilgi taşıyan kelimesi vardır, diyebiliriz.

Talimatlar, görsel ipuçları, nesneler, el hareketleri vb. ile sağlanan ipuçlarına bağlı olarak sözcükler çeşitli miktarlarda bilgi içerebilir. DLS kullanarak, çocukların artan sayıda bilgi taşıyan kelimeleri içeren cümleleri anlamaları ve kullanmaları öğretilir.

Kimlerle Kullanabilirsiniz?

Program başlangıçta ciddi öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için tasarlandı; bununla birlikte, kelime hazinesi inşa etme, basit cümleleri ve temel dilbilgisini anlama ve kullanımını öğretmeyi hedeflediğinden, tüm çocuklar ve gençler ile birlikte kullanılması mümkündür. Yaklaşım çoğunlukla öğrenme güçlüğü çeken yetişkinlerle birlikte kullanılacak yetişkin dostu materyallerle uyarlanır.

Değerlendirme

Konuşma ve Dil Terapistleri, bireyin dil becerisini değerlendirmek için DLS’yi kullanır ve değerlendirmenin sonucuna bağlı olarak dil becerisini geliştirmek için aktiviteler planlarlar. Bu değerlendirme, çocuğun kaç kelime bildiğini, anlayabildiğini ve ifade edebileceğini, ayrıca bunların yaşları için ortalamanın içinde olup olmadığını ve cümleleri anlamalarını veya kullanımını geliştirmek için müdahalenin gerekli olup olmadığını gösterecektir.

Sembolik anlayış seviyesindeki bireyler için bir değerlendirme kitabı vardır, ancak aynı zamanda objektif seviyesindeki anlayışı değerlendirecek nesneler de vardır.

Bir bilgi taşıyan kelime talebinin, tek kelime anlama seviyesinde olduğu, çocuğun iki kelime bilgisi içeriyor olması halinde ise, çocuğun iki kelime anlama seviyesinde olduğu açıklanmaktadır.
 

{!GALLERY}