Dil İşleme Gecikmesi Olan Çocukları Desteklemek için 10 İpucu

Dil İşleme Gecikmesi Olan Çocukları Desteklemek için 10 İpucu

Çocuklara bir dil gecikmesi veya öğrenme güçlüğü teşhisi konulduktan sonra, genellikle dil işleme gecikmeleri yaşadıkları keşfedilir. Dil işleme gecikmesi ne demektir? Bu terim çocuğun metinden, sözlü bilgiden veya kelime haznesinden bilgiyi işlemesi için geçen süreyi ifade eder. Genellikle anlayabilecekleri bir dil becerilerine sahiptirler, ancak anlamlarını belirlemek için ek zamana ihtiyaçları vardır. Dil anlama becerisine sahip olma eğilimi, diğer çocukların yaş gruplarına göre daha düşüktür.

Çocuğa gelen bilgiler genellikle çocuğun işleyebileceğinden daha büyük bir hızda olduğundan, dil işlemedeki zorluklar sınıftaki öğrenci üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Dil işleme gecikmesi olan çocuklar, sınıf ortamında daha dezavantajlıdırlar.

 

Merkezi İşitsel İşleme Bozukluklarının Dil İşleme Bozukluklarından Farkı

Konuşma Patolojisi web sitesi, merkezi işitsel işleme bozukluklarının işitme, duyarlılık veya zihinsel bozukluklarla ilgili olmayan sesli sinyallerin işlenmesinde zorluklara işaret ettiğini belirtmektedir.

“Özellikle, CAPD, duyulamayan sinyallerin içerdiği bilgilerin devam eden iletim, analiz, organizasyon, detaylandırma, depolama, geri çağırma ve kullanımındaki sınırlamaları ifade eder” demiştir.

Algısal, bilişsel ve dilsel işlevlerin hepsi bu tür gecikmelerde rol oynamaktadır. Çocukların bilgiyi almasını zorlaştırabilir veya özellikle duydukları bilgi türleri arasında seçim yapmalarına neden olabilirler. Bilgileri sürekli olarak işlemeyi veya “bilgileri uygun algısal ve kavramsal seviyelerde filtrelemeyi, sıralamayı ve birleştirmeyi” zor buluyorlar. Duydukları bilgileri hatırlamak ve saklamak, merkezi işitsel işleme gecikmeleri olan çocuklar için de zorlayıcı olabilir. Çocuklar hem dilsel hem de dilsel olmayan bağlamlarda onlara sunulan akustik sinyaller dizisine anlam katmak için çalışmak zorundadırlar.

 

Dil İşleme Gecikmesi Olan Çocuklara Yardım Stratejileri

Dil işleme gecikmesi olan çocukların sınıfta zorluk yaşamlarına gerek yoktur. Çocuğun dil işleme gecikmelerini desteklemek adına kullanabileceğiniz 10 strateji:

  1. Bir bilgi sunarken, çocuk ile bağlantı kurduğunuzdan emin olun. Göz teması kurun.
  2. Yönlendirmeleri ve talimatları tekrarlayın, ardından öğrencinin bunları tekrar etmesini sağlayın.
  3. Öğrenme kavramlarını desteklemek için somut materyaller kullanın.
  4. Özellikle işitsel ilgi gerektiren kişilere bir görev verirken, görevleri parçalara ayırın.
  5. Öğrencinin bilgileri işlemesi ve hatırlaması için ona ek süre tanıyın.
  6. Düzenli olarak tekrarlama, örnekleme ve cesaret verin.
  7. Dil işleme gecikmesi olan çocukların herhangi bir zamanda açıklama talep edebileceklerini anladıklarından emin olun. Yani, çocuğun yardım istemede rahat olduğundan emin olun.
  8. Konuşurken yavaşlayın ve talimatları ve yönergeleri sık sık tekrarlayın.
  9. Çocuğun anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olmak için çocuğun ön bilgilerini düzenli olarak kullanın.
  10. Mümkün olduğunca baskıyı azaltın ve anlayışın kontrol altında olduğundan emin olmak için çocuğu mümkün olduğunca gözlemleyin. Her zaman, ama her zaman destekleyici olun.

Neyse ki, erken müdahale ve uygun öğretim stratejileriyle birlikte dil işleme eksikliklerinin çoğu aşılabilir. Umarım yukarıdaki öneriler, hem öğretmenlere hem de velilere, dil işleme gecikmeleri olan çocuklarının yaşadıkları mücadeleleri ortadan kaldırmada yardımcı olacaktır.

 

Kaynakça

Bu makale orjinal olarak Though Co web sitesi tarafından yayınlanmıştır. Orjinal veriyonunu buradan okuyabilirsiniz.