Yutma Bozukluğu (Disfaji) Nedir?

Yutma Bozukluğu (Disfaji) Nedir?

Disfaji bir yutma bozukluğudur. Bu nedenle yiyecek, içecek veya tükürük gibi bol ileri solunum yollarını tehlikeye atmadan ağızdan sindirim sistemine taşıma yeteneğini bozar. Tüm yutma eyleminin bir veya daha fazla bileşeni, yeterli ve güvenli gıda alımının önünde duran açıklara sahip olabilir. Yutma bozukluğunun nedeni geniş kapsamlıdır ve her yaştan insanda görülür. Ancak yaşla birlikte daha sık görülür. Yutma bozuklukları altta kalan çeşitli hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Yutma Bozukluğunun Nedenleri :

 • Nörojenik: İnme / Kanama, Travmatik Beyin Hasarı, Dejeneratif Hastalıklar (e. B Demans, Parkinson Hastalığı, ALS, MS), Menenjit, Kas Hastalıkları
 • Psikojenik: Davranış bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Fagofobi (Yutma Korkusu), Rahatsız Ebeveyn – Çocuk Etkileşimi
 • Ameliyatlar Sonrası: Ağız, Boyun ve Baş Bölgesindeki Tümörler, Üst Yemek Borusu Tümörleri, Yarık Dudak, Çene ve Damak, Servikal Omurga, Yapısal / Fonksiyonel Değişiklikler
 • Çocukluk çağında: Dudak, Çene ve Damak Yarığı, Bademcik Hiperplazisi (Genişlemiş Damak/ Farengeal Bademcik), Hareket Bozuklukları / Hareketlilik Bozuklukları, Malformasyon Sendromları, Nörolojik Hastalık (CNS, PNS, Kaslar, Tümör operasyonlarından sonra vb.)
 • İlerleyen Yaşlarda: Presbifaji (Yaşa Bağlı Yutma Değişiklikleri), Hareket Bozuklukları / Hareketlilik Bozuklukları, Demans, Tahrik Bozuklukları
 • Diğer: Özofagus Hastalıkları (e. B. Nöromüsküler Reflü), Gıda Yolunun Zehirlenmesi / Yanıkları, Uzun süreli entübasyondan sonra, radyasyon veya kemoterapiden sonra

Sonuçları:

Sonuçlar, yetersiz beslenme, dehidratasyon, penetrasyonlar ( bolus / tükürük glottis seviyesine ulaşır) veya aspirasyonlar (bolus glottis’in arkasına ulaşır) olabilir. “Sessiz Aspirasyon” olarak adlandırılan öksürük veya boğulma gibi koruyucu refleksler yoktur. Aspirasyon Pnömonisi belirli durumlarda ölümcül olabilir.

Kısır Döngü:

Yutma Bozukluğu <> Yetersiz Beslenme <> Kas Bozulması

Yutma Bozukluğunun Belirtilerdir:

 • Anormal öğürme refleksi
 • Anormal gönüllü öksürük
 • Gıda alımından sonra öksürük içmek veya yemek yemek gibi
 • Zor nefes alma / nefes alma sesleri
 • Ses ses değişimi (ıslak ses)
 • Tükürük salgısı (Salyalar akıyor)
 • Değişen yeme hızı
 • Gıdadan kaçınma / reddetme

Yutma Bozukluğu (Disfaji) oral, farengeal ve/ veya özofagus fazında yutma eyleminde fonksiyonel ve / veya yapısal hasara yol açar.

Fizyolojik Yutma:

 • Günde 1000 kez
 • Dakikada 1 kez
 • Gündüzleri > geceleri
 • Değişken – yaşa, sıcaklığa, iştaha, dış uyaranlara bağlı olarak

Yutma Aşamaları

A Preoral Evresi:

 • Tüm duyusal yöntemleri dikkate alarak yiyeceklerin ağıza hazırlanması ve tanıtılması

B Oral Evresi:

 • Hazırlık Aşaması:Bolus yerleştirme, bolus kırma, tren kabında bolus toplama
 • Taşıma Aşaması: Bolus farksa dil geri çekerek damak yukarı, geriye doğru
 • Hyoid Aşaması : Hareketi yukarı, ileri doğru

C Farengeal Evresi:

 • Hava Yolu Tıkanıklığı: Yutma refleksi tetikleme, nazofarengeal oklüzyon, laringeal  oklüzyon
 • Bolus Ulaşımı: Dil geri çekilmesi, farengean kasılma

D Özofagus Evresi:

 • Üst özofagus sfinkterinin açılması, bolus girişi, bolus besleme kanalınan taşınması

Disfaji Değerlendirmesi Ne İçin Kullanılır ?

 1. Disfajinin tanımlanması (semptomlar, patofizyoloji, şiddet)
 2. Kaynakların tanımlanması ve oral beslenme yeteneğinin bozulması
 3. Bozukluklara özgü tedavi amaçlarının ve önlemlerinin türetme (diyet önerisi, kompanzasyon, rehabilitasyon)

Aşağıdaki uyarı sinyalleri (Kırmızı Bayraklar) mevcut disfajiyi gösterir :

 • Değiştirilmiş ses sesi / Göze çarpan fonasyon (ıslak ses)
 • Nefes alma sesleri
 • Sıcaklık artışı, iltihap seviyeleri, bronşit, zatürree
 • Öksürük
 • Tükürük Salgısı (Salyalar akıyor)
 • Burundan Sıvı / Gıda Kaçağı
 • Gıda Yanak Ceplerinde / Dilin Altında Sıfırlanır (kalır)
 • Yavaş / Hızlı Yeme Hızı
 • Gıdadan Kaçınma / Reddetme
 • Kilo Kaybı, Dehidratasyon

Yutma Bozukluğu Tedavisi : 

Disfajinin terapötik önlemleri alttaki bozukluk ve şiddetten türetilmiştir. Her türlü terapi hedefi mümkün olduğunca “SMART” (Specific – Özgül / Measurable – Ölçülebilir / Achievable – Ulaşılabilir / Reasonable – Makul / Time Bound – Zaman Sınırı) olarak dile getirmelidir.

Terapötik Hedefler:

Genel Hedefler:

 • Yetersiz beslenmenin önlenmesi / dehidratasyon
 • Penetrasyon / Aspirasyon / Pnömoniden kaçınma
 • Oral diyet birikmesi
 • Trakeal canülden wenula
 • Yaşam kalitesinin artırılması

İşlevsel hedefler:

 • Çene açıklığının iyileştirilmesi
 • Dil geri çekme kuvvetinin iyileştirilmesi
 • Laringeal asansörün iyileştirilmesi
 • El-ağız koordinasyonunun iyileştirilmesi
 • Keyfi ve yansıtıcı koruyucu reflekslerin / reaksiyonların güçlendirilmesi 

Katılım hedefleri:

 • Tükürük kontrolünün iyileştirilmesi
 • Kısmi beslenme başlangıcı (Örneğin, geçirilen diyet)
 • Oral beslenmenin genişlemesi (Örneğin, yumuşak-sıkı kıvamlara geçiş)
 • Toplu halde yeme ve içme

 

KAYNAK :  

Bu makale DİLGEM stajyeri ve Almanya Potsdam Üniversitesi 3.sınıf öğrencisi Buket Temel tarafından yazılmıştır. Bu makalede faydalanılan kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.