Disgrafi Nedir?

Disgrafi Nedir?

Çocuğunuzun el yazısı kötü mü? Bunun altında yatan daha büyük bir sorun olabilir: disgrafi. Gelişimsel becerilerde meydana gelen problemleri tanımlamak genellikle zordur. El yazısı gibi bir beceri çoğu yetişkinin ikinci doğasıdır, ancak bir çocuk için yeni bir beceridir; bu yüzden başlangıçta bazı sıkıntıları olması alışılmadık bir durum değildir. Okul çağındaki çocukların -30’unun el yazısı zorlukları olduğu tahmin edilmektedir (Karlsdottir ve Stefansson, 2002). Durum böyle olunca, bir ebeveyn kötü el yazısı ile disgrafi gibi altta yatan bir nedeni nasıl ayırt edebilir?

Disgrafi, yazma ve hecelemede sorun yaratan beyin temelli bir durumdur. Disgrafi genellikle tembellik, motivasyon eksikliği, dikkatsizlik veya gecikmiş görsel ve motor işleme ile gözden kaçırılır (Berninger ve Wolf 2009). Berninger ve Wolf’a (2009) göre, çocuk aşağıdaki semptomlardan bazılarını göstermesi durumunda, disgrafi tanısı alabilir:
 

 • Kısa girişler yazarken parmaklara kramp girmesi.
 • Kolu L şekline bükmek gibi tek bilek, kol, gövde veya kağıt yönelimleri.
 • Yazılanları aşırı derecede silgiyle düzeltme.
 • Büyük ve küçük harfleri karıştırma
 • Tutarsız form ve harf boyutu veya tamamlanmamış harfler
 • Çizgilerin ve kenar boşluklarının yanlış kullanımı
 • Düşük kopyalama hızı
 • Yazarken ayrıntılara karşı dikkatsizlik
 • Sözlü ipuçlarına sık ihtiyaç duyulması
 • Yazmak için büyük oranda vizyona başvurmak (örneğin, formül yerine kopyalamaya ihtiyaç duymak)
 • Harflerin yetersiz okunabilirliği olması
 • Yazım ve yazılı kompozisyona müdahale eden el yazısı kalıpları
 • Muhtemelen kelime bulmayla ilgili zorluk da dahil olmak üzere, fikirlerini yazıya çevirme güçlüğü

El yazısı, hem merkezi (örneğin, bilişsel, dilsel ve psikososyal) hem de çevresel (örneğin, motor ve görsel) yetenekleri içeren karmaşık bir görevdir (Purcell ve diğerleri, 2011). Bireysel değerlendirme, bireyin zorluklarının açık bir tanımıyla, mümkün olduğunca açıklayıcı verilerle ve mümkün olduğunca yakından, yazılı bir kompozisyon görevi gibi doğal talepleri kopyalayan bir örnek kullanarak başlamalıdır. Betimsel analiz doğruluk (harf oluşumu, yazım, kelime aralığı, cümle formülasyonu, noktalama işaretleri, paragraf formülasyonu, söylem formülasyonu) ve yazma verimliliğini (yani doğruluk artı hız) içermelidir. Bu tür odaklanmış açıklamalar, standart değerlendirmeler de dahil olmak üzere ek değerlendirmelere yol açabilir (örneğin, yazım, kopyalama hızı vb.).

Bir dizi standartlaştırılmış araçlar mevcut olsa da (inceleme için Rosenblum, Weiss ve Parush, 2003’e bakabilirsiniz), her biri genellikle tek bir göreve odaklanır, genellikle kopyalama veya cümle kompozisyonuna odaklanma eğilimindedirler, bu nedenle genellikle doğal el yazısı performansının taleplerini yakalamak için yetersizdirler (Schneck ve Amundson, 2010; Feder ve Majnemer, 2003). Örneğin, pediatrik ergoterapistler, el yazısının temel (çoğunlukla motor) bileşenlerini, yani yazım ve cümle formülasyonu gibi el yazısının bilişsel ve dilsel taleplerinin aksine, standartlaştırılmış testler kullanma eğilimindedirler. (Crowe, 1989; Feder, Majnemer ve Synnes, 2000; Rodger, 1994). Lexercise Writing Scale (Egzersiz Yazma Ölçeği), bir resim veya durum bilgisi kullanarak ortaya çıkan 15 dakikalık doğal yazı örneğine dayanarak, bir çocuğun yazımının çeşitli yönlerini derecelendirmek için tasarlanmıştır.

Çocuğunuzun disgrafi belirtileri sergilediğini gözlemlediyseniz, klinik yardım ve muhtemelen resmi bir tanı almak isteyebilirsiniz. Neyse ki, yapılandırılmış okuryazarlık tedavisi genellikle disgrafi semptomlarını ele almada ve genel yazılı iletişimi iyileştirmede çok başarılıdır.

Kaynakça: https://www.lexercise.com/blog/what-is-dysgraphia