Duyu Bütünleme Bozukluğu ve STAR Sertifika Programı

Duyu Bütünleme Bozukluğu ve STAR Sertifika Programı

Duyusal işlemleme veya diğer kullanımıyla duyu bütünleme güçlüğü çeken çocuklar, genellikle kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılamaları için tasarlanmış eşsiz müdahalelere ihtiyaç duyarlar. STAR yaklaşımı; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve diğer gelişimsel ve davranışsal tanılar dâhil olmak üzere duyusal işlemleme güçlüğü çeken çocuklara yönelik olan bir müdahaledir. Bu kapsamlı müdahale, duyusal entegrasyon/ işlemleme, düzenleme ve ilişkinin birbirine bağlı ve iki yönlü doğasına ve bunların gelişim, sağlık ve iyilik halinin temel bileşenleri olma işlevlerine dayanmaktadır. STAR, çocuklar ve aileleri için nörogelişimsel ve duygusal gelişimi desteklemek için duyusal bütünleştirme terapisi ilkelerini (Ayres, 1972, 1979), DIRFloortime kavramlarını (Greenspan & Wieder, 1998) ve eşsiz bir düzenleme ve fizyolojik uyarılma anlayışını birleştirir.

 

Duyu Bütünlemede STAR yaklaşımı

 

Bu yaklaşımın püf noktası, ebeveynlerin tedavi seanslarına, hedef geliştirmelere aktif olarak katılmasına ve ebeveynlerin eğitilmesine önem vermektir. STAR, duyusal zorlukların; düzenleme, ilişkilenme ile birlikte günlük yaşamın ve işlevselliğin diğer yönleri üzerindeki etkilerinin değerlendirmesini içeren kapsamlı bir yaklaşımdır. Değerlendirme, birden çok kaynaktan (klinik gözlemler, standardize değerlendirmeler, ebeveyn / öğretmen raporu) gelen verilerden oluşur, süreç tabanlıdır ve çocuğun duyusal bozukluklarının günlük yaşamdaki ilişkilere, düzenlemeye ve işleyişine nasıl etki ettiğini yanıtlamaya çalışır. Değerlendirme, çocuğun duyusal profilinin SPD Sınıflandırmasına dayalı analizini içerir (Miller, Anzalone, Lane, Cermak ve Osten, 2007).

Değerlendirmenin sonunda geliştirilen hedefler, ebeveynlerin/ öğretmenlerin önceliklerini ve çocuğun profilinde ortaya çıkan duyusal, düzenleme, ilişki zorluklarının anlaşılmasını yansıtır. STAR’ın müdahale yaklaşımı SÜREÇ olarak adlandırılır. SÜREÇ Oyun, İlişkiler, Organize Etme / Düzenleme, İşbirliği, Keyif Alma / Duygusal düzenleme, Duyu ve Başarı anlamına gelir. Bunların hepsi, her tedavi seansında aşılanan temel terapötik prensiplerdir. Klinisyen bu yaklaşımı kullanarak başarıyı destekleyen benzersiz, kişiselleştirilmiş stratejileri, SÜREÇ noktalarını belirleyebilir.

Bu SÜREÇ noktaları daha sonra seanslardaki ebeveyn eğitimlerinin ve “ASECRET” araçlarının kullanımının odağı haline gelir. ASECRET klinik araçları (Dikkat, Duyum, Duygu, Düzenleme, Kültür, ilişki, Çevre, Görev) STAR yaklaşımını kullanan ergoterapistin klinik akıl yürütme şeklini tanımlar. Bu araç, hem klinisyenler için bir klinik akıl yürütme aracı olarak hem de aileler / öğretmenler için bir eğitimsel yardım ve güçlendirme stratejisi olarak kullanılmaktadır. ASECRET’in her bir bileşeni, çocuğun günlük yaşamdaki başarısına katkıda bulunabilecek ve ailenin daha fazla kontrol sahibi olmasına yardımcı olabilecek bir unsuru temsil eder. ASECRET’in her bir unsuru, çocuğun bir zorlukla etkileşime girmesini nasıl destekleyebileceği veya engelleyebileceği açısından değerlendirilir. Terapist, zorlu bir görevde çocuğun performansını desteklemek için ASECRET’in değiştirilecek olan bileşenlerini ebeveyn / öğretmen ile işbirliği içinde çalışarak belirler. Terapistin nihai hedefi, ebeveyni bu yaklaşımı bağımsız olarak kullanması için eğitmektir. STAR, ebeveynleri desteklemek için hem ebeveyn eğitim toplantıları hem de seans içi ebeveyn eğitimleri uygular.

 

Uluslararası Geçerliliği Olan Duyu Bütünleme Uygulama Sertifikası

 

STAR Enstitüsü okulunca yetiştirilmiş ve Duyu Bütünlemede STAR Yaklaşımını uygulayan dünya çapında birçok uzman vardır. Uluslararası geçerliliği olan STAR Referans Çerçevesi, değerlendirme ve çeşitli müdahale stratejileri hakkında ileri düzeyde bir anlayış kazanmasını desteklemektedir. Klinisyenler, deneyimli STAR Enstitüsü uzmanlarıyla dersler, video gözlemi ve analizi yoluyla klinik akıl yürütme ve uygulamayı öğrenir. Duyu Bütünleme Sertifika Programının detaylarına, STAR Enstitüsünün Türkiye partneri olan DiLGEM’in websitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Referanslar:

 

STAR Enstitüsü Eğitim Direktörü olan Mim Ochsenbein tarafından DiLGEM için hazırlanmıştır. Lucy Jane Miller, Sarah A.Schoen, Virginia Spielmann’ın (2019) çalışmasına dayanmaktadır.

 Ayres, A.J. (1972). Sensory integration and learning disorders. Los Angeles, CA:  Western Psychological Services.

Ayres A.J. (1979). Sensory integration and the child. Los Angeles, CA: Western    Psychological Services.

Greenspan, S.I., & Wieder, S. (1998). The child with special needs: Encouraging    intellectual and Emotional growth. Reading, MA: Addison-Wesley/Addison  Wesley Longman.

Miller, L. J., Schoen, S. A., & Spielmann, V. A. (2019). A frame of reference for    sensory processing difficulties: Sensory therapies and research (STAR). In P.    Kramer, J. Hinojosa,  T.-H Howe (Eds.), Frames of reference for pediatric occupational therapy (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.