Duyusal mı Yoksa Davranışsal mı?

Duyusal mı Yoksa Davranışsal mı?

 

"Duyusal mı yoksa davranışsal mı?

 

Bu, birçok ebeveyn ve terapistin çocuklarla çalışırken sorduğu bir sorudur. Bazı durumlarda, bir duruma veya uyaranlara verilen ilk tepki, uyaranlara karşı duyarlılık veya tepkinin tetiklenmesi veya bununla mücadelenin tepkisi gibi olumsuz olabilir. Bir çocuğun sinir sistemi, belirli bir durumun olumsuz olduğunu öğrenir ve kendilerini olumsuz uyaranlardan korumak için bir davranış ortaya çıkar.

 

Davranışsal mı? Sorulacak ilk soru: “Kasıtlı mı?” Kasıtlılık, bir çocuğun ne yaptığını bildiğini ve bilerek yaptığını açıklar. Davranışlar genellikle kasıtlı olmak yerine öğrenilir. Başarı ile takip edilen davranışlar öğrenilmiş davranışlar haline gelir ve genellikle çocuğun durumlarla başa çıkmak için kullandığı stratejilerdir. Bir davranış belirlendiğinde, kasıtlı görünebilir. Bir çocuğun genellikle davranışı analiz etmeden hareket ettiğini fark etmek önemlidir. Bir çocuğun davranışına odaklanmak yerine neden öyle davrandığını bilmek daha önemlidir.

 

Duyusal mı? Hem çocuklar hem de yetişkinler duyusal girdilere diğer çocuklardan veya diğer yetişkinlerden farklı tepkiler verebilirler. Ancak girdiler, kişinin günlük yaşam aktivitelerini ve fonksiyonel görevleri tamamlama yeteneğini etkilemeye başladığında bir sorun ortaya çıkar. Yukarıda belirtildiği gibi, bir çocuğun sinir sistemi belirli bir durumun olumsuz olduğunu öğrenir ve kendilerini olumsuz uyaranlardan korumak için bir davranış ortaya çıkar. Duyusal bir durumla karşı karşıya olan bir çocuk, kavga ya da öfke sistemini tetikleyebilir. Pek çok duyusal davranış, vücudun ihtiyaçları tarafından tetiklenirken, öğrenilmiş bir başa çıkma stratejisi olan davranışları da oluşturabilir. Böylece onları hem duyusal hem de davranışsal hale getirir.

 

Yukarıda belirtildiği gibi, sorulması gereken ilk soru “Çocuk neden böyle davranıyor?” olmalıdır. Bu nedenle, önce duyusal konuların ele alınması en iyisidir, daha sonra öğrenilen davranış, farklı modifikasyonlar, davranış teknikleri ve etkili başa çıkma stratejileri kullanılarak ele alınabilir.

 

Ergoterapide, uyaranlara verilen olumsuz reaksiyonu ele almak için altta yatan duyusal sorunları ele alıyoruz. Daha sonra uyaranları değişkenlerin gerektiği gibi değiştirilip izlenebileceği güvenli ve yapılandırılmış bir ortamda deneyimlemek için çocukla birlikte çalışıyoruz. Daha sonra, başlangıçta olumsuz olan durumlara uyarlanabilir tepkiler olarak adlandırdığımız şeyi teşvik ederek, çocuklarla durumları ve uyaranları daha olumlu ve üretken bir şekilde tolere etme yeteneklerini geliştirmeleri için çalışıyoruz.

 

İletişimi geliştirmek ve çocuğa olayları işlemesi için ekstra zaman tanımak için değişiklik yapılması gerekebilir. Örneğin, görsel bir program çocuğu olumsuz uyarılar için hazırlamanın yanı sıra olaylardaki geçişleri veya değişiklikleri tolere etmelerine de yardımcı olabilir. Bir zamanlayıcı kullanmak aynı zamanda bir aktiviteye yapı ekleyen ve çocuğa bilinmeyen veya bu ne zaman bitecek sorularına karşı daha somut bilgiler veren bir aktiviteye açık bir başlangıç ​​ve bitiş iletişimi ekleyerek yardımcı olur.

 

Uyaranlara verilen yanıtları ele almanın bir başka yolu da duyusal bir diyet sağlamaktır. Yetişkinler olarak, öz düzenleme ve sakin kalma becerilerimize yardımcı olmak için gün boyunca aktiviteler yapıyoruz. Örneğin, yorgun veya stresli hissettiğimizde, ayağa kalkıp dolaşabilir, bir şeyler içebilir veya derin bir nefes alabiliriz. Bu aktiviteleri yaparak kendimize duyusal uyaranlar veya duyusal bir diyet sunuyoruz. Kendimizi daha organize ve sakin hissettiğimizde, sinir sistemlerimiz olumsuz olarak algıladığımız uyaranları kabul etmek ve işlemek için daha hazırlıklı olur. Bununla birlikte, bir çocuk yorgun ve stresli olduğunu söyleyemeyebilir. Bu nedenle, bir çocuğa duyusal bir diyet vererek, kendi algıladığı olumsuz durumlarla veya uyaranlarla karşı karşıya kaldığında onları “doğru” seviyede tutmaya yardımcı oluyoruz.

 

Duyusal ve öz-düzenleme birlikte ele alındıktan sonra, davranış sorusu geri döner. Bu, ödül çizelgeleri veya bir belirteç sisteminin olumlu davranışların teşvik edilmesine yardımcı olacağı zamandır. Organizasyonu geliştirmek ve çocuk için mükemmel seviyede tutmak için duyusal diyetlere devam edin. Çocuğa sakinleştirici aktiviteler sağlamaya devam edin, başa çıkma stratejilerini destekleyin ve faaliyetlerin yapısına yardımcı olmak için gerektiğinde görsel programları ve zamanlayıcıları kullanın.

 

Kaynakça
https://www.tendertouchtherapyllc.com/blog/is-it-sensory-or-behavior

 

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94