Ergenlik ve Acı Veren Duyguları Yönlendirme

Ergenlik ve Acı Veren Duyguları Yönlendirme

Birçok genç insan için, büyüme serüveni bazen duygusal olarak acı verici olabilir. Örneğin; Sosyal olarak arkadaşlara ait hissetme isteği ve onlara uyum sağlayamama korkusu vardır.

Yetişkinlerin deneyim ve serüvenlerini tecrübe etmenin getirdiği kaygı vardır.

Değer verilen bir ilişkide bir araya gelememenin veya ayrılmanın getirdiği yalnızlık hissi vardır.

Bazı hedeflere tam anlamıyla ulaşılamadığı zaman, hayalkırıklığı duymak vardır.

Kendini ifade etme ve bağımsızlık konularında ebeveynleriyle çatıştığında, soğumak ve yorulmak vardır.

Bu duygusal olarak yoğun olan dünyada, sağlıklı bir öz yönetim gelişiminin önemli bir bölümü acı veren duygular arttığında nasıl bu duyguları yönlendirebileceğini öğrenmektir. Ebeveynler duygu yönetimini öğretmekte önemli rol oynayabilirler. Bu nedenle, ebeveynler olarak genel olarak konuya nasıl yaklaşması gerektiğinizi ve nasıl ebeveynlerin acı verici duygular arttığında nasıl bu duyguları yönlendirebileceğinizi göz önünde bulundurun. Ebeveynler duyguları açıklayarak başlayabilirler.

Genel olarak Duygular

Duygularla ilgili en kolaylaştırılmış şekilde; içsel ve dışsal dünyamızda bizi memnun edici olandan acı verici olan önemli her şeyi tespit eden, "duygusal bilinç sistemimizin" psikolojik temsilcisi olarak düşünülebilir. Duygular dikkati neler olduğuna yönlendirebilir ve yansıtıcı, açıklayıcı veya düzeltici tepkiler verilmesi için harekete geçirebilir. Duygular kendimizi anlayabilmemiz için oldukça değerli kaynaklardır.

Diğer bilinç sisemleri (Örneğin; görme, duyma, ve dokunma) ile birlikte, duygusal bilinç sistemimiz içimizdeki ve etrafımızdaki oluşumlarla iletişim halinde kalmamız konusunda bize yardımcı olur. Hoş duygular bir şeylerin olumlu yönde gittiğinin habercisidir. Örneğin, aşk bağlılığı tanımlar; merak ilgiyi tanımlar; minnettarlık takdiri tanımlar. Acı verici duygular bir şeylerin olumsuz yönde gittiğinin habercisidir. Örneğin, öfke ihlal etmeyi tanımlar; korku tehlikeyi tanımlar; yas kaybı tanımlar.

Sosyal olarak diğerlerinden ayrı kalmaları veya yalnızlık, gençleri kendilerini anlama ve bilme halinden uzaklaştırır. Mutsuzluk + duyguların farkında olmama + sosyal izolasyon = daha fazla zarar verme olasılığı. Negatif duygular neler olduğuna odaklanmada ve neler yapılacağı konusunda kontrolü sağlarsa, sosyal incinme oluşabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin ergen çocuklarının kız veya erkek arkadaşlarından ayrılıp ayrılmadıkları, özellikle çocuğunuzun reddedilen taraf olup olmadığı, konusunda her zaman uyanık olmaları gerekir. Böyle zamanlarda, kendini "eksik kadınlık" duygusu nedeniyle kızlar daha çok depresyon riski taşımaktayken; erkekler de "yaralanmış erkeklik" duygusu nedeniyle daha çok kindarlık ve agresyon göstermektedirler. Her ikisi için de mutsuzluk duygusunu konuşmak depresyon veya agresyonu azaltacaktır.

Duygular iyi bir bilgilendiricidir, fakat kötü yol gösterici olabilirler. Bu nedenle ergenlerin mutsuz hissetmenin gayet normal olduğu, fakat üzgün olduğu zamanlarda tepki vermenin iyi olmayabileceğini bilmeleri gerekir. Öfkeli olduğunu birine açıklamanın, ne kadar öfkeli olduğunu karşısındakine göstermesinden daha iyi olduğu anlatılmalıdır.

Duyguları Yönlendirme

Ergenlere duygularını ifade etmelerini kolaylaştırmak için belirli duygusal durumlar için duygularla ilgili kelimelerini öğretmek faydalı olacaktır. Böylece, çocuk duyguları hakkında konuşabilir ve onları ifade edebilir ve dürtüsel bir şekilde duygularına göre davranmaz. Örneğin; "Arkadaşına vuracağını hissettiğin an, bunu yapmak yerine, bana karşı "öfkeli" olduğunu söylemelisin. Senin ne söyleyeceğini dinledikten sonra, birlikte neler yapabileceğimizi bulmak için sana yardımcı olabilirim" diyebilirsiniz.

Eğitimle ilgili fırsatlar

Tabii ki, duyguları anlama konusunda istekli olunsaydı, orta okullarda duyguları anlama ve öz duygu düzenleme becerilerini geliştirmek konularında dersler verilirdi. Gelişimsel olarak önemli bir dönemde olan çocuklara ergenlik dönemine hazırlanmalarını sağlamak için, birçok farklı acı verici veya hoş duygular hakkında bilgi verilmelidir. Aynı zamanda, daha mutlu olmak ve mutsuzluğun üstesinden gelmek için yapıcı stratejiler önerilmelidir.

Kaynakça:https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childs-adolescence/201802/adolescence-and-processing-painful-emotion