Her Konuşma Terapi Yöntemi Herkese Uygun Olmayabilir

Her Konuşma Terapi Yöntemi Herkese Uygun Olmayabilir

Kekeleyen küçük çocuklar için terapinin etkinliğini değerlendirmek çok zordur. Tüm tıbbi durumlar gibi, birden fazla etkili yaklaşım belgelendirilmelidir çünkü tek bir yöntemin tüm çocuklar için işe yaraması muhtemel değildir. RESTART denemesi, okul öncesi çocuklarda kekemeliğe yönelik iki terapi yöntemini karşılaştıran, şimdiye kadar yapılan tek kafa kafaya çalışmadır.

Şimdiye kadar, sadece doğrudan, davranışsal bir terapi programı olan Lidcombe Programı (LP), Randomize Kontrollü Bir Denemede etkinlik göstermiştir. Kekemelik ise oldukça karmaşık bir iletişim bozukluğudur.

Hollanda’da Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi tarafından yürütülen tarihte kekemelik yaşayan çocuklarla ilgili en büyük müdahale sonuç çalışması, kekemelik terapilerinin değerlendirilmesinde uluslararası kabul görmüş bir yaklaşıma ulaşmak için hangi kapsamlı adımların atılması gerektiğinin ve uzun vadeli etkilerinin güçlü bir göstergesidir.

Ana araştırma sorumuz, LP ve DCM ile terapi alan ve terapinin başlamasından 18 ay sonra kekemeliği olmayan çocukların sayısını karşılaştırmaktı. Ana araştırma sorumuzu araştırmak, kekeleyen yaklaşık 200 küçük çocuğu dahil etmemizi gerektirecektir!

Çalışma başlamadan önce, katılan klinisyen grubu RESTART DCM yöntemi adı verilen oldukça yapılandırılmış bir protokol üzerinde anlaştı.

Hollanda genelinde özel muayenehanelerde çalışan yirmi dört klinisyen bu çalışmaya katıldı. Katılan tüm klinisyenler her iki yaklaşımda da eğitildi. Bu, terapi yöntemi ve klinisyen kombinasyonu yerine iki terapi yöntemini de kendi başına etkinliğini incelememizi sağlayan bilinçli bir seçimdi.

Çalışma, kekemelik için RESTART DCM terapisinin Avustralya Lidcombe Programı kadar etkili olduğunu gösterdi – 18 aylık takipte kekelemeyen çocukların% 71.4’üne karşı% 75.5 – istatistiksel olarak anlamlı bir fark değil.

Lidcombe Terapi grubunda kekemeliğin sıklığı ilk üç ayda DCM grubuna göre daha hızlı düşerken, çalışmanın sonunda (18 ay), iki grup eşdeğer sonuçlar gösterdi (LP için ortalama% Heceli Kekemelik 1.2 ve 1.5 DCM için). Bu Hollanda çalışması sadece 18 aylık takipten sonra kekemelik için her iki tedavinin etkinliğini karşılaştırmakla kalmadı, LP denemeleri için 9 aylık takibi iki katına çıkardı, buna dört kat fazla çocuk dahil edildi (199’a karşı 54).

Bu bulgu, ebeveynlere ve kekeleyen çocuklara, kronikleşmeden önce bu durumun üstesinden gelmenin birçok yolu olduğu konusunda umut verici nitelik taşımaktadır.

Terapi önerilen çocukların ebeveynlerine, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yaklaşımın uzun vadede eşit derecede iyi olduğu söylenmeli ve kendileri için işe yarayacak bir terapi yaklaşımı seçmelerine izin verilmelidir. Çoğu çocuk terapiye yanıt verecektir, ancak ilk tercih edilen terapiye yanıt vermeyenler için, genel olarak karşılaştırılabilir bir sonuca sahip başka bir yaklaşımın mevcut olması harika bir seçenektir.

Bu tür çalışmaların yetersizliği, özellikle belirli bir yaklaşımın geliştirilmesine bağlı olmayan ekipler tarafından bu alanda daha fazla çalışmaya olan umutsuz ihtiyacın altını çizmektedir.

 

Kaynakça

Bu makale Dr. Marie-Christine Franken tarafından yazılmıştır. Metnin orijinal versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.