İliotibial Bant Sendromu Nedir?

İliotibial Bant Sendromu Nedir?

İliotibial Bant Sendromu travmatik olmayan aşırı kullanım yaralanması olarak kabul edilir, genellikle koşucularda görülür ve genellikle kalça abdüksiyonu yapan kasların altında yatan zayıflıkla birlikte görülür. Mevcut teori, bu durumun muhtemelen innerve yerel yağ dokusunun sıkışmasından kaynaklanabileceğidir.

Çalışmalar, ayak vuruşu sırasında ve koşmanın erken duruş aşamasında 30 ° diz fleksiyonunda veya biraz altında meydana gelen bir ‘çarpma bölgesi‘ tanımlamıştır. Koşu döngüsündeki bu sıkışma periyodu sırasında, tensör fasya lata kasının ve gluteus maksimusun eksantrik kasılması, iliotibial bantta gerilim (kompresyon) oluşturarak bacağın yavaşlamasına neden olur.

 

Klinik

Pek çok durumda, öznel değerlendirme bu sendromdan şüphelenmek için zaten mükemmel bir temel oluşturacaktır. Diz fleksiyonu-ekstansiyonu içeren tekrarlayan hareketler gerektiren aktivitelerin yanı sıra lateral femoral epikondil seviyesinde (veya hemen altında) yanma ağrısı rapor edilir. Bu sendromlu hastalarda tanı, farklı semptomlara dayanmaktadır. 

ITBS’nin ana semptomu, diz dış tarafında, özellikle topuk yere çarptığında, dış uyluğa veya baldıra yayılabilen keskin bir ağrıdır. Merdivenlerden inerken veya koşarken ağrı daha kötü olma eğilimindedir. Kemikli tüberkül üzerindeki bant hareketleri nedeniyle diz büküldüğünde duyulabilir bir ses olabilir. Dizin dış tarafında da bir miktar şişlik olabilir.

Özellikler arasında, lateral femoral epikondil üzerinde egzersize bağlı bir hassasiyet hissedilir. Diz fleksiyonda ve ekstansiyonda iken lateral femoral epikondile basınç uygulandığında hasta düzenli olarak akut, yanma ağrısı yaşayabilir. İltihap belirtileri de bulunabilir. Koşma sırasında diz yan tarafında ağrı oluşur, yokuş aşağı koşarken veya merdiven inerken şiddet artar ve uzun mesafelerde koşarken ağrı tipik olarak şiddetlenir.

Kadınlarda ITBS prevalansının ile%50 arasında ve erkekler için% 50 ile% 81 arasında olduğu tahmin edilmektedir. 


Ayırıcı Tanı

 • Biceps Femoris Tendinopatisi
 • Dejeneratif Eklem Hastalığı
 • Lateral Collateral Ligament Yaralanması
 • Menisküs Disfonksiyonu veya Yaralanması
 • Miyofasyal Ağrı
 • Patellofemoral Stres Sendromu
 • Popliteal Tendinopati
 • Lomber omurgadan gelen ağrı, stres kırıkları ve tibiofibular eklem burkulması.
 • Diz Osteokondriti Dissekansları
 • Overuse Yaralanmaları
 • Peroneal Mononöropati
 • Trokanterik Bursit

Teşhis Prosedürleri

 • Renne test
 • Noble’s test
 • Ober’s test

Sonuç Ölçütleri

 • Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği
 • Gunter ve Schwellnus’tan 11 puanlık sayısal ağrı derecelendirme ölçeği 

 

Tedavi


Fizik Tedavi Yönetimi

ITBS tedavisi genellikle ameliyatsızdır ve fizyoterapi tedavinin ilk ve en iyi yolu olarak düşünülmelidir.

İliotibial bandı germek için egzersizler artık güçlü bir kanıta dayalı tedavi yaklaşımı olarak görülmemektedir. Başlamak için en iyi egzersizler, öznel ve nesnel değerlendirmeden elde edilen nedensel faktörlere bağlı olacaktır. Lateral gluteal kasların zayıf olduğu veya düzgün çalışmadığı tespit edilirse, bu, iliotibial bandın aşırı kasılmasına yol açabilecek telafi edici kas adaptasyonuna neden olacaktır.  Gluteal gruplar çok kısaysa, bacağın dış rotasyonu meydana gelebilir ve iliotibial bant üzerinde anormal stres yaratabilir. 

Miyofasiyal tedavi, yerleştirmede ağrı ve iltihap hissedildiğinde akut fazda ağrı deneyimini azaltmada etkili olabilir. Biceps femoris, vastus lateralis, gluteus maximus ve tensor fascia latae kaslarındaki tetikleme noktaları miyofasiyal tedavi ile ele alınacaktır.

Sıkı kaslar üzerinde köpük rulo kullanılması da faydalı olabilir. Hasta ayrıca derin enine sürtünme, kendi kendine miyofasiyal gevşeme (masaj) ve kasların gerilmesi için evde köpük rulo kullanarak egzersiz yapabilir. Olası bir egzersiz, alt bacağa dik olarak, kalça kemiğinin hemen altına yerleştirilmiş köpük rulo ile yan yatmaktır. Denge için üst bacak öne konumlandırılmalıdır. Ellerinizi destek için kullanarak, dış uyluğun üstünden dizinizin hemen üstüne doğru yuvarlayın, hareket sırasında ön bacağı düzleştirin. 

Abdüktör kasları güçlendirmeye ve kalçayı stabilize etmeye yönelik egzersizler, klinik olarak endike ise yardımcı olabilir. ITBS sıklıkla kalça abdüktör zayıflığı ile ilişkilendirilebildiğinden, kalçanın güçlendirilmesi ve stabilize edilmesi ITBS tedavisinde faydalı olacaktır. Yararlı egzersizlere bazı örnekler: Gluteus mediusu güçlendirmek için yapılan kalça yürüyüşleri kalçayı stabilize etmeye yardımcı olur. Vücut ağırlığının çoğunluğu etkilenmemiş tarafta olacak şekilde durun. İlgili kalçanın tarafını indirin ve tekrar nötr konuma getirin. Diğer bir örnek, hafif kalça dış rotasyonu ve nötral kalça ekstansiyonu ile sırt bir duvara karşı ve bacak yaklaşık 30 ° kalça abdüksiyonunda tutulan yandan yatan kalça abdüksiyonudur. Ayak bilekleri arasına 1 metre uzunluğunda bir bant yerleştirilerek bu egzersiz daha zorlu hale getirilebilir. 

Yürüyüşün nöromüsküler kontrolünün artmasıyla kalça / diz koordinasyonu ve koşu / bisiklet tarzı modifikasyonu. 

Bisikletçiler, ayak parmakları içeri çevrilmiş şekilde pedal çevirme eğilimindelerse, ITBS için risk altındadır, bu nedenle en uygun pedal çevirme tekniğini uygulamak semptom geliştirme riskini en aza indirebilir.

 

Cerrahi Yöntem

Nadir durumlarda cerrahi müdahale önerilebilir. Ameliyat sırasında, iliotibial bandın lateral femoral epikondili kaplayan arka kısmının küçük bir parçası rezeke edilecektir.  Ayrıca, bir bursa, kist veya lateral sinovyal girintinin bir kısmının cerrahi eksizyonundan ITBS’nin çözülmesini destekleyen bazı düşük seviyeli kanıtlar da vardır. Uzun süreli konservatif tedavinin hastanın semptomlarını hafifletemediği veya ITBS’yi çözemediği nadir durumlar dışında, ITBS için cerrahi müdahale endike değildir.

 

Kaynakça

Bu makale Physiopedia tarafından yazılmıştır. Orjinal metni okumak için lütfen tıklayın.