İşitme Kaybının Gelişim Üzerindeki Etkileri

İşitme Kaybının Gelişim Üzerindeki Etkileri

İşitme kaybı; çocuğunuzun hayatında ne kadar erken meydana gelirse, gelişimine etkisi de o kadar ciddi olur. Benzer şekilde; problem ne kadar erken tespit edilip müdahale başlarsa, o kadar düşük etki bırakır.

İşitme kaybı, çocukları dört büyük unsurda etkiler:

 • Alıcı ve ifade edici iletişim becerilerinin(dil ve konuşma) gelişiminde gecikmeye neden olur.
 • Dil eksikliği, akademik başarının azalmasıyla sonuçlanan öğrenme sorunlarına neden olmaktadır.
 • İletişim zorlukları, çoğu zaman sosyal izolasyona ve kötü benlik kavramına yol açar.
 • Mesleki seçimler üzerinde etkisi olabilir.

Belirli Etkileri

Kelime hazinesi

 • Kelime hazinesi, işitme kaybı olan çocuklarda çok daha yavaş gelişir.
 • İşitme kaybı olan çocuklar; kedi, atlama, beş ve kırmızı gibi somut kelimeleri; önceki, sonraki, eşit ve kıskanç gibi soyut sözcüklerden daha kolay öğrenirler.
 • Normal işiten çocuklar ile işitme kaybı olanların kelime hazineleri arasındaki fark yaşla birlikte genişlemektedir. İşitme kaybı olan çocuklar, müdahale olmadan normal işiten çocuklara yetişemezler.
 • İşitme kaybı olan çocuklar, birden çok anlama sahip kelimeleri kavramada zorlanırlar.

Cümle yapısı

 • İşitme kaybı olan çocuklar, normal işiten çocuklardan daha kısa ve daha basit cümleler kurar ve üretir.
 • İşitme kaybı olan çocuklar, göreceli fıkraları olan ("Matematik için sahip olduğum öğretmen bugün hastaydı.") veya pasiflik ekleri ("Topun Merve tarafından atıldı") gibi karmaşık cümleleri anlama ve yazma zorluğu yaşarlar.

Akademik başarı

 • İşitme kaybı olan çocuklar; özellikle okuma ve matematiksel kavramlar olmak üzere, tüm akademik başarı alanlarında zorluk çekmektedir.
 • Hafif ve orta şiddette işitme kaybı olan çocuklar; uygun tedavi olmadıkça, ortalama olarak normal işitmeye sahip yaşıtlarına göre, bir ila dört derece daha düşük seviyeye ulaşırlar.
 • Derin ve şiddetli işitme kaybı olan çocuklar, uygun eğitimsel müdahale erken yapılmazsa, genellikle üçüncü veya dördüncü sınıf seviyesinden daha yüksek olmayan beceriler elde edebilirler.
 • Normal işiten çocuklar ile işitme kaybı olan çocuklar arasındaki akademik başarıdaki fark, genellikle okul içinde ilerledikçe genişlemektedir.
 • Başarı seviyesi; ebeveyn katılımı ve çocukların aldığı destek hizmetlerinin miktarı, kalitesi ve zamanlaması ile ilgilidir.

Sosyal İşlevsellik

 • İleri derecede derin işitme kaybı olan çocuklar, özellikle işitme kaybı olan diğer çocuklarla sosyalleşmeleri sınırlı olduğunda; yalnız, arkadaşsız ve okulda mutsuz hissettiklerini söylerler.
 • Bu sosyal problemler, hafif veya orta şiddette işitme kaybı olan çocuklarda şiddetli ve derin bir şiddete sahip olanlardan daha sık görülür.

Sizin yapabilecekleriniz

Son araştırmalar;  erken başlayan işitme kaybı ile tanımlanan çocukların, işitme olarak yaşıtlarıyla aynı düzeyde dil (konuşma ve/veya işaret) geliştirebileceklerini göstermektedir. Çocuğunuzda bir işitme kaybı tespit edilirse; dil (aile tercihlerine bağlı olarak konuşma ve/veya işaret) ve bilişsel gelişimi teşvik etmek için, erken aile merkezli müdahale önerilir. Disiplinler arası profesyonellerden oluşan bir ekibin parçası olarak bir Odyolog, çocuğunuzu değerlendirecek ve en uygun odyolojik müdahale programını önerecektir.

Kaynak:   http://www.readingrockets.org/article/effects-hearing-loss-development