İşitsel İşleme Bozukluğu Nedir?

İşitsel İşleme Bozukluğu Nedir?

Merkezi İşitsel İşleme Bozukluğu olarak da bilinen İşitsel İşleme Bozukluğu, beynin işitilen şeyleri işleme biçimini etkileyen nörolojik bir durumdur. Duyulan sesler ile beynin bu sesleri nasıl hatırladığı veya anladığı arasında bir yerde bilgi karışır ve hatta kaybolur. Bu durumun çocukları ve ebeveynlerini sinir eden yanı fonksiyonel duymanın genellikle bu insanlarda etkilenmemiş olmasıdır, buna göre etkilenen seslerin işlenmesidir.

İşitsel İşlem Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

İşitsel İşleme Bozukluğu olan çocuklara genellikle hemen teşhis konulmaz, çünkü semptomları dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi birçok başka durumu yansıtır. İşte yaygın semptomlarından bazıları şunlardır:

  • Sözlü yönergeleri iyi takip edememe
  • Unutkan görünme eğilimi
  • Tam cümleleri net bir şekilde konuşma zorluğu
  • Artan akademik problemler
  • Artan davranış sorunları
  • Arka plan sesleri olduğunda, hatta az duyulan sesler olduğunda dahi artan dikkat dağılma seviyeleri
  • Çocuğun konuşmaları görmezden geldiği görünümü
  • Sesbilgisini çözümleme ve okumayı öğrenme güçlüğü

Gördüğünüz gibi, bu semptomların birçoğu diğer koşulları kolayca yansıtabilir, ya da sadece bu bozuklukla mücadele eden çocukların özellikleri olabilir, sadece bu bozukluklara bakarak işitsel işlem bozukluğu teşhis edilemez. İşitsel İşlem Bozukluğu başka bozukluklarla da ortaya çıkabilir ve tanıyı daha da zorlaştırabilir. Çocuklarının işitsel işlemleri konusunda endişe duyan ebeveynlerin test için çeşitli seçenekleri vardır.

İşitsel İşleme Bozukluğu Testi

İlk durak genellikle kulakların genel sağlık durumunun değerlendirilmesine yardımcı olabilecek bir çocuk doktorudur. Dil ve konuşma terapisti iletişim yeterliliklerini değerlendirebilir ve daha ileri testler için önerilerde bulunabilir. Yapısal işitsel sağlıkta bir sorun yoksa ve durumu tetikleyen kulak enfeksiyonları yoksa bir sonraki adım, işitsel işleme testlerinde uzmanlaşmış bir odyolog ile bir araya gelmektir. Bu testlerin işitme testlerinden bir farkı vardır, bunlar kulakların duyduğu bilgilerin işlenme yeteneğini ölçer.

Bu değerlendirmeleri yapmadan önce çocuğun en az 7 veya 8 yaşında olmaları tavsiye edilir, bunun sebebi de çocuğun test durumunda rahat hissetmesi ve yaşa uygun seviyelerde cevap vermesi gerekir. Çocuğunuzun bu test sürecinden geçmeden önce ses geçirmez odada rahat olması için kendisine biraz zaman verilir ve güvence için sizi görebileceği pencerenin diğer tarafında oturmanıza izin verilir.

Muayene esnasında çocuğunuza bazıları süreli bazıları da süresiz olmak üzere sözlü talimatlar verilir. Bazı yanıtlar el sinyalleriyle kaydedilir ve cevapları işaretlemek için sıklıkla zil sistemleri kullanılır. Soruların nasıl ifade edildiğindeki ince değişikliklerin İşitsel İşlem Bozukluğunda ipucu olabileceği ve tek bir testin kesin bir cevap vermemesi şaşırtıcı bir durumdur. Bunun yerine, birçok testin sonuçlarına bakarak, odyolog İşitsel İşlem Bozukluğunu ekarte edebilir veya teşhisi koyabilir.

Çocuğumda İşitsel İşlem Bozukluğu var; ne yapmalıyım?

Tıbbi teşhisler programında nispeten yeni bir durum olarak, bu bozukluğa neyin neden olduğu veya profesyonellerin durumu test edip tanıyabileceği kesin yollar konusunda birleştirici bir fikir birliği yoktur. Bunun yerine, bir tıbbi uzman ekibinin kapsamlı bir şekilde test etmesi ve 6 aydan uzun süren semptomlar doğru bir şekilde teşhis konulması için önemlidir. Çocuğunuza işitsel işlem bozukluğu tanısı konulduysa, iletişim ve dil becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek terapiler ve stratejiler vardır.

Kaynakça: https://www.speechbuddy.com/blog/speech-therapist/what-is-auditory-processing-disorder/