Kaç Tip Afazi Vardır?

Kaç Tip Afazi Vardır?

Beynin konuşmayı ve dili kontrol eden bölgelerinde meydana gelen bir felç, konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerinizi etkileyen bir bozukluk olan afaziye neden olabilir.

Dilin farklı yönleri beynin sol tarafındaki farklı bölümlerindedir. Yani afazi türünüz, geçirdiğiniz felçin beyninizin bölümlerini nasıl etkilediğine bağlıdır.

Wernicke Afazisi

Wernicke Afaziniz varsa, şunları yapabilirsiniz: Anlamsız konuşma, yanlış kelimeler kullanma (çatala kabat demek gibi), bir cümle gibi gelen ama anlam ifade etmeyen bir dizi anlamsız kelimeyi bir araya getirme…

Broca Afazisi

Sol yarıkürenin ön bölgelerinin yaralanması, kelimelerin tam cümleler oluşturmak için nasıl bir araya getirildiğini etkiler. Bu, aşağıdakilerle karakterize edilen Broca Afazisine yol açabilir:

Tam cümle kurmada zorluk

“Eşittir” veya “bir” gibi kelimeleri dışarıda bırakmak

Bir cümleye benzemeyen bir şey söylemek

Karmaşık cümleleri anlamada sorun

“Sol, sağ, alt ve sonra” gibi talimatlarda hata yapmak

Niyetinize yakın olan ama tam olarak aynı olmayan bir kelime kullanmak; örneğin, “kamyon” demek istediğinizde “araba” demek.

Global Afazi

Sol yarıkürenin ön ve arka bölgelerinin geniş bir bölümünü etkileyen bir felç, global afazi ile sonuçlanabilir. Aşağıdakilerde zorluk yaşayabilirsiniz:

Kelimeleri ve cümleleri anlamak

Kelime ve cümlelerin oluşturulması

Bazı insanlar yanlış olarak afazili bireylerin eskisi kadar zeka kaybı yaşadığını düşünmektedir. Ama afazili kişiler sadece ne düşündüklerini söyleyemezler. Afazili kişilerin kendilerini ifade etmelerine şu yollarla yardımcı olabilirsiniz:

Evet / hayır soruları sormak

Konuşma sırasında periyodik olarak başka kelimelerle ifade etmek

Konuşmaların uzunluğunu ve karmaşıklığını değiştirmek

Önemli noktaları vurgulamak için jestler kullanmak

Bir sohbete başlamadan önce konu oluşturmak

Kaynakça:https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke/cognitive-and-communication-effects-of-stroke/types-of-aphasia