Obsesif Kompulsif Bozukluğa Genel Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Genel Bakış

Kimi zaman hepimiz kapıyı kilitlediğimizden emin olmak için kapıyı iki kere kontrol ederiz. Kendimizi bir felaket olacakmış gibi düşünme eğiliminde bulabiliriz. Çoğu kişi bu düşüncelere günlük rutinlerini sürdürürken çok fazla önem vermesede, kişinin obsesif-kompulsif bozukluğu (OKB) varsa, bu tür olaylar hem üzücü hem de kişinin ruhsal dünyasını zayıflatıcı olabilir.
 

OKB kaygı bozukluğu olarak kabul edilir, çünkü bu bozukluktan etkilenen insanlar takıntılı düşüncelerin sonucu olarak ciddi kaygı yaşarlar. Sık sık takıntıların yol açtığı kaygıyı azaltmak için yoğun ritüeller gerçekleştirirler.

 

Belirtiler
Obsesyonlar aklımızdan kaybolmayacan, istenmeyen ve son derece üzücü ya da endişe verici düşünceler, görüntüler ya da fikirlerdir. Örneğin sık sık akla gelen "Ölümcül bir hastalığa yakalanırsam ne olur?" ya da "Eşim ölür ya da öldürülürse ne yaparım?" gibi düşünceler obsesyon olarak ele alınır. Kompülsiyonlar endişeyi gidermek için tekrar tekrar yapılması gereken davranışlardır. Örneğin, kirlenmeye karşı takıntılıysanız, ellerinizi tekrar tekrar yıkamak zorunda kalırsınız.

Kimler Etkilenir?
OKB, yaşamları boyunca insanların yaklaşık % 2,5’ini etkileyen nispeten yaygın bir hastalıktır. Kadınlar ve erkekler tarafından eşit olarak deneyimlenir ve tüm ırkları ve kültürleri etkiler. OKB genellikle geç ergenlik / genç erişkinlik dönemlerinde başlar, ancak küçük çocuklar ve gençler de etkilenebilir. Ebeveynler ve öğretmenler genellikle çocuk ve gençlerde OKB’yi göremezler, çünkü semptomlarını gizlemek için çok fazla çaba harcarlar.

Ebeveynler ayrıca şiddetli boğaz ağrılarının çocuklarda OKB belirtisi olabileceğinin farkında olmalıdırlar, çünkü bu gibi durumlarda çocuğun bağışıklık sistemi de etkilenebilir. Bu Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluk PANDAS OKB formu, OKB’si olan çocukların % 25’ini oluşturur. Yavaş gelişen normal OKB’den farklı olarak, PANDAS OKB hızlı bir şekilde gelişir ve tipik OKB vakalarıyla ilişkili olmayan çeşitli semptomlara sahiptir.

OKB Nereden Geliyor?
OKB belirtileri genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar ve tedavi edilmezse uzun süreli olabilir. İşsizlikten kaynaklanan stres, ilişki zorlukları, okuldaki sorunlar, hastalık veya doğum sorunları, OKB semptomları için güçlü tetikleyiciler olabilir. Ek olarak, tek bir "OKB geni" tanımlanmamasına rağmen, OKB belirli gen gruplarıyla ilişkili olabilir. Ayrıca bozukluğun aile öyküsü varsa, daha büyük risk altında olabilirsiniz.

OKB’ye karşı savunmasız olan insanlar, düşüncelerini kontrol edebilmeleri ve garip düşüncelerin delirdikleri anlamına gelmediğini hissedebilmeleri için güçlü bir uzman desteğine ihtiyaç duyarlar.

Bu yüzden, stresli hissettiğinizde garip veya sıradışı düşüncelere sahip olduğunuzda, OKB’ye karşı savunmasızsanız bu düşünceleri göz ardı etmeniz veya unutmanız zor olabilir. Aslında bu düşünceler çok tehlikeli göründüğü için, kısır döngü yaratırlar ve onlara daha da fazla önem vermeye başlarsınız.

OKB biyolojik olarak da anlaşılabilir. OKB gibi psikolojik hastalıklarının biyolojik nedenleri olduğu açıktır. Teorilerden biri, OKB’nin beyinde, her gün sahip olduğumuz birçok düşünce, fikir ve dürtüleri filtreleyen veya sansürleyen bir mekanizmanın kırılmasından kaynaklandığıdır. OKB’niz varsa, beyniniz hangi düşüncelerin ve dürtülerin kapatılacağına karar vermekte zorlanabilir. Sonuç olarak, takıntı ve / veya zorlamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu sistemin bozulması, serotonin anormallikleri ile ilgili olabilir.

Tedavi
OKB semptomlarının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkili olan çeşitli ilaçlar vardır. Prozac (fluoksetin), Paxil (paroksetin), Zoloft (sertralin) ve Anafranil (klomipramin) gibi OKB tedavisinde etkili olan ilaçların çoğu serotonin seviyelerini etkiler.

Psikolojik tedaviler OKB semptomlarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltmak için oldukça etkili tedavilerdir. OKB için etkili psikolojik tedaviler davranış ve / veya düşüncelerdeki değişiklikleri vurgular. Uygun olduğunda tek başına psikoterapi yeterli gelebilir ya da psikoterapi ve ilaç tedavisi birleştirilebilir. OKB için en yaygın kullanılan psikolojik tedavi türü bilişsel davranışçı terapi ve maruz bırakma yöntemidir.

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/what-is-obsessive-compulsive-disorder-ocd-2510675