Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Akademik Başarı İçin Nasıl Desteklenir?

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Akademik Başarı İçin Nasıl Desteklenir?

Sınıflarda çok farklı beceri düzeylerine ve yeteneklere sahip olabilen çocuklar vardır. Bu nedenle, eğitimcilerin bazen öğretim planlarını sınıflarındaki çocuklara uyarlamaları gerekir. Sınıfta öğrenme güçlüğü bulunan öğrenci varsa akademik başarıyı elde etmek için ihtiyaç duydukları destek türü etkilendiğinden bu uyarlamalar daha da önem kazanmaktadır. Her öğrencinin kendine özgü öğrenme stilleri olsa da işte öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okullarında başarılı olmasına yardımcı olmanın en iyi yollarından birkaçı.

Erken Taramalara Katılın.

Öğrenme güçlüğünün erken teşhisi uzun vadede çocuğun gelişimi için önemlidir. Destekleyici önlemleri uygulamaya erken başlayabilmek için okullar erken çocukluk döneminde ve öğrenciler okula yeni başladığında engelli taraması yapmalıdır. Bu sayede okuma, öğrenme gibi bozuklukları olan öğrencilere erken müdahale edilmeli ve özel öğretim programları hazırlanmalıdır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları Oluşturun.

Bir öğrenciye öğrenme güçlüğü tanısı konduğunda, öğrencinin iyileştirilmesi gereken alanları belirleyecek kişiselleştirilmiş bir eğitim planının yapılması ve başarısını teşvik etmek için uygun desteklerin belirlenmesi önemlidir.

Erişilebilirliği Artırın.

Öğrenci, okul veya sınıfta yeteneklerini doğru bir şekilde kullanabilmelidir. Bu nedenle, materyaller, cihazlar vb. bir öğrencinin binada bulunabileceği her yere konumlandırılabilir. Öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci için bu yapılanlar, anlayabilecekleri bir formatta çeşitli çalışma materyallerine erişimlerini sağlamak anlamına da gelebilir.

Öğretmenleri ve Personelleri Eğitin.

Güçlük, çok çeşitli şekillerde kendini gösterebildiğinden öğretmenlerin ve personellerin belirli güçlüklerle ilgili tecrübe bakımından yoksun olması yaygındır. Ancak engelli bir öğrenciye okulda nasıl yardım edebileceği konusunda eğitildiklerinde, öğretmenlerin ve diğer personellerin bir öğrencinin başarılı olmasına yardımcı olabileceğinden hiç şüphe yoktur.

Teknolojik İmkanlardan Yararlanın.

Teknolojideki gelişmeler, sınıfta güçlüğü olan bir öğrenciyi desteklemeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Örneğin metinden sese cihazlar, yazı yazmakta zorlanan bir öğrencinin bilgisayara bilgi girmesini sağlayabilir. Ek olarak, videolar, ses ve diğer medya türleri öğretmenlerin yeni bilgileri çeşitli şekillerde sunmalarını sağlayabilir.

Planlamalarınızı Esnek Tutun.

Güçlüğü olan öğrencilerin sınıf içi dersleri almak ve dersleri tamamlamak için genellikle fazladan zamana ihtiyaçları vardır. Anlama ile ilgili bir öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin, bir sınava girerken daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Ek olarak, dikkat bozukluğu olan bir öğrencinin ödevlerine daha sık ara vermesine ihtiyacı olabilir. Sınıfta esnek bir program mevcut olduğunda, hayal kırıklığı ve stres giderilir.

Ebeveynlere İmkanlar Sağlayın.

Destekleyici ebeveynler, bir öğrencinin akademik yaşamında çok etkilidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenci ev ödevleriyle uğraşırken, çocuklarının ödev sürecine yardımcı olacak bir yol bulmak çoğu zaman ebeveynlere düşer. Bu nedenle, ailelerin duygusal destek sağlamak, onları çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda eğitmek ve çocuklarının güçlüğü olduğu hakkında daha fazla bilgi vermek için ailelerin kaynaklara erişebilmelerini sağlamak önemlidir.

Üniversitede Desteğe Devam Edin.

Genellikle öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci, sağlanan desteğe mezun olduktan sonra gerek kalmadığını zannedebilir. Ancak üniversiteye geçiş, öğrenme güçlüğü olan öğrenci için çok zor olabilir. Birçok öğrencinin asıl amacı, okuldaki eğitimlerine devam etmek olduğundan öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencilere, üniversitede bağımsız çalışma becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için daha fazla destek verilmesi gerekir.

Okulda başarılı olmaları için öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yardım etmek, eğitimcilerden, okul yöneticilerinden, terapistlerden ve velilerden oluşan destekleyici bir insan grubu içeren çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir. Bu insanların her biri kendi düzeylerinde, okulda ve evde olumlu destekleri planlayıp öğrettiğinde, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler zorluklarını aşmak ve akademik başarı elde etmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştireceklerdir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/helping-students-learning-disabilities-2162402