Pragmatik Dile Giriş

Pragmatik Dile Giriş

Diğer bireylerle kurulacak sosyal iletişim, sosyal etkileşim, sosyal biliş ve pragmatik dil becerileri alandaki becerilerin karmaşık birlikteliğini gerektirir.​

Bir terapist genellikle sosyal etkileşim becerilerini (örneğin kibar olunması ve sosyal kuralları anlama) ve sosyal biliş becerilerini (örneğin, kendisinin ve başkalarının duygularını anlama) ele alır. Dil ve konuşma terapisti ise genellikle sosyal etkileşimlerde kullanılan ve sözel/sözel olmayan davranışlar olan pragmatik dil becerilerini hedefler.

Sosyal etkileşim tipik olarak aşağıdaki pragmatik dil becerilerini anlama ve kullanma becerisini gerektirir:

  • Çeşitli iletişimsel işlevlerin ifadesi: Çocuk, başkalarının eylemlerini kontrol etmeye çalışmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak veya duygularını ifade etmek gibi çeşitli nedenlerle iletişim kuruyor mu?
  • Uygun iletişim sıklığının kullanımı: Çocuk iletişim ortağıyla eşit sayıda mesaj kullanıyor mu?
  • Söylem (konuşma) becerileri: Çocuk sohbeti başlatabilir, sıraya girebilir, konudan sapmayabilir ve değiştirebilir ve iletişim hatalarını onarabilir mi?
  • Dilin sosyal duruma göre esnekleştirilmesi: Çocuk dinleyicilere göre kullandığı dilde düzenlemeler yapabilir mi?
  • Hikâye anlatımı: Çocuk tutarlı ve bilgilendirici hikâyeler anlatabilir mi?
  • Sözel olmayan dil: Çocuk beden dilini, jestleri, yüz ifadelerini ve göz temasını anlayabilir ve kullanabilir mi?
  • Dil ötesi beceriler: Çocuk figüratif dili, şakaları, çoklu anlamdaki kelimeleri ve çıkarımları anlıyor mu?

Pragmatik dil bozukluğu olarak da bilinen sosyal iletişim bozukluğu olan bir çocuk, konuşmalara katılmak için dili kullanma konusunda zorluk çekebilir. Pragmatik dilde yaşanan bozukluklar, çocuğun arkadaş edinme ve arkadaşlık kurma becerisini etkileyebilir. Sosyal dil becerilerinin bireysel olarak, bir çocuğun kendi kültürel bağlamında görülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Dil ve konuşma terapistleri, çocuklardaki pragmatik dil zorluklarını tanılayabilir ve tedavi edebilirler.

 

Kaynakça

Bu makale North Shore Pediatrik Terapi tarafından yazılmıştır. Orijinal metni buradan okuyabilirsiniz.