/s/ ve /z/ Sesleri Nasıl Üretilir?

/s/ ve /z/ Sesleri Nasıl Üretilir?

Konuşmak, sözlü iletişim olarak düşünülebilir. Bir bakıma heceler, kelimeler ve cümleler içeren sesler dizisidir (sesimizin ve artikülatörlerimizin kullanımı ile). Konuşma tek başına bir anlam taşımaz. Konuşma seslerinin hepsi neredeyse 8-9 yaşlarında tam olarak edinilir, farklı yaşlarda farklı sesler ortaya çıkar.

/ s / ve / z / konuşma seslerinin üretimi birçok çocuk için zor olabilir. Bu sesler tipik olarak 5 yaşına kadar edinilir, ancak bazı çocuklar bu yaştan sonra da zorluk çekmeye devam edebilirler. / s / ve / z / üretiminde dikkate alınması gereken 3 ana faktör vardır: yer, biçim ve ötümlülük.

Üretim Yeri

/ s / ve / z / sesleri üretilirken, iki farklı yerleşim tipi olabilir Bunlardan biri dil uçlarını alveolar sırta (üst dişlerimizin arkasındaki sırt) yaklaştırmak, diğeri de dil uçlarını alt dişlerin arkasına veya aradaki herhangi bir yere getirmek. Her iki yerleşim de, dil dişlerin arkasındayken orta çizgide kaldığı sürece doğrudur. Her birey hangi yerleşimin en iyi sonucu verdiğini kendi kendine bulur, ancak çocuklar yerleştirme konusunda sıkıntı yaşarlarsa dişler arasında bir lisp ortaya çıkabilir.

Üretim Şekli

/ s / ve / z / sesleri “sürtünmeli sesler” olarak sınıflandırılır veya havanın küçük bir açıklıktan sürekli olarak dışarı itilmesiyle üretilir. Birçok çocuk / s / ve / z / üretim tarzında zorluk çekebilir ve hava akışını yandan verebilir. Bu da lateral lispe neden olur.

Ötümlülük

/ s / ve / z / seslerinin üretim yeri ve biçimi aynıdır, ancak ötümlülük söz konusu olduğunda bu iki ses birbirinden ayrılır. / s /, / z / ‘nin ötümsüz olan çiftidir. Örneğin, / s / sesini üretirken, vokal kordlarımız kapalıdır (titreşmez), ancak / z / sesini üretirken, vokal kordlarımız açıktır ve titreşir. Deneyebilirsiniz. Elinizi boğazınıza koyun ve / z / ve / s / üretirken farkı hissedin. Birçok çocuk iki ses arasındaki farkı anlayacaktır, ancak birbirinin yerine de kullanabilirler.

Çocuğunuzun “yılan” sesini (/ s /) veya “arı” sesini (/ z /) üretmekte zorlanması durumunda, bir dil ve konuşma terapisti size yardımcı olabilir!

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/tipper-vs-dipper-how-to-produce-s-and-z-speech-sounds-north-shore-pediatric-therapy/