Su Terapisi: Otizmli Çocuklar İçin Eğlenceli, Güvenli ve Etkilidir

Su Terapisi: Otizmli Çocuklar İçin Eğlenceli, Güvenli ve Etkilidir

Suya dalmak, otizm spektrumundaki çocukların duyusal işleme becerilerini geliştirmelerine, yeni fiziksel dönüm noktalarına ulaşmalarına ve sosyal becerilerini ve öz düzenleme yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olan sakinleştirici destek, baskı ve kaldırma kuvveti sağlar.

Su Terapisinin Duyusal İşleme Faydaları

Otizmli çocukların çoğu aynı zamanda hafif ile şiddetli duyu bütünleme bozukluğu veya duyusal girdileri etkili bir şekilde alma, organize etme ve tepki vermede yetersizlik yaşarlar. Aslında, duyusal işlem eksiklikleri, genellikle otizm spektrum bozukluğu ile ilişkilendirilen uygunsuz, anti-sosyal veya kendine zarar veren davranışların arkasındaki ana tetikleyicilerden biridir.

Ergoterapistler, duyusal modülasyonlar yoluyla bu duyusal sorunları en aza indirmeye çalışırlar. Duyusal terapiler genellikle sallanma, zıplama, farklı dokulara dokunma veya duyuları uyaran yeni yiyecekler deneme gibi aktivitelere atıfta bulunur. Otizmli çocukların duyusal eksikliklerle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olan ağırlıklı battaniyeler, basınçlı yelekler ve tam spektrumlu aydınlatma gibi dış desteklere de atıfta bulunur. Otizmli çocukların gelişmesine yardımcı olmak gerekir.

İlginç bir şekilde, su terapisi duyusal modülasyona yardımcı olur. Başka bir deyişle, su terapisi, otizmli çocukların duyusal işleme becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan aktiviteleri içerirken, suyun kendisi bir duyusal modülasyondur ve yeni beceriler denemek için ideal olarak güvenli ve destekleyici bir ortamdır. Su, özellikle ılık su, otizmli çocuklara üç tür duyusal destek sağlar:

Hidrostatik Basınç

Otizmli çocukların derin baskı istedikleri bilinmektedir. Su bunu hidrostatik basınç veya bir sıvının hareketsizken uyguladığı basınç yoluyla sağlar. Su vücuda havadan 30 kat daha fazla derin basınç uyarımı uygular. Daha da önemlisi, basınçlı yeleklerin veya ağırlıklı battaniyelerin aksine, su çocuğun vücudunu tamamen sarar, vücudun tüm su altındaki kısımlarına eşit ve tutarlı bir miktarda basınç dağıtır. Sonuç, otizmli çocukları rahatlatan, diğer duyusal girdileri düzenlemelerine yardımcı olan ve yeni hareketleri denemeleri için onlara daha fazla güven veren özellikle sakinleştirici bir ortamdır.

Vestibüler Stimülasyon

Otizmli çocukların sergilediği sallanma ve dönme gibi bazı takıntılı, tekrarlayıcı davranışlar, doğrudan gelişmemiş bir vestibüler sistemle ilgilidir. Otizmli çocuklar genellikle bu etkinliklere katılırlar çünkü dış önlemlerle bir denge duygusu geliştirmeye çalışırlar. Ne yazık ki, bu uyumsuz modülasyonlar aynı zamanda dikkati dağıtıyor ve çoğu zaman kendi kendine zarar veriyor. Buna karşılık, suda hareket etmek, diğer yöntemlerden daha güvenli ve daha etkili olan kontrollü bir vestibüler durum yaratır.

Proprioseptif Geribildirim

Otizmli çocuklar için su terapisi, proprioseptif geri bildirim sağlamak için özel olarak tasarlanmış aktiviteleri içerir. Altıncı hissiniz olarak da bilinen propriosepsiyon, vücudunuzun uzayda nerede olduğunu anlama yeteneğidir – bu, daha sonra çocuklukta gelişen, bebeklerin neden tutulması gerektiğini ve küçük çocukların hareketlerinin neden düzensiz olduğunu açıklayan bir yetenektir. Otizmli çocuklar için bu duyu genellikle az gelişmiştir ve hareketlerine de yansır. Suda, çocukların hareket ettiklerinde karşılaştıkları direnç, yanlarından geçen suyun hissi ve hala olduklarında hidrostatik basınç, gelişmiş propriyoseptif geri bildirim vermek ve bu duyuyu geliştirmek için birleşir.

Bir su terapisi seansından sonra, ergoterapistler genellikle daha iyi ruh halleri, daha iyi odaklanma yetenekleri ve daha iyi duyusal işleme yetenekleri bildirirler. Otizmli çocukların suda aldıkları gelişmiş duyusal girdiler, vücut farkındalığı geliştirmelerine, daha fazla dokunma toleransı kazanmalarına ve çevreden alınan tüm farklı duyusal girdileri koordine etme ve doğru olana odaklanma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Su Terapisinin Fiziksel Faydaları

Tüm duyusal işleme faydalarına ek olarak, su terapisi, otizmli çocukların fiziksel olarak gelişmesine de yardımcı olur. Tabii ki, herhangi bir egzersiz türü faydalıdır, ancak suda hareket etmek, diğer egzersizlerden daha fazla kasları aynı anda çalıştırır! Su egzersizi sadece kalp de dahil olmak üzere tüm kasları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda koordinasyonu, hareket açıklığını, dengeyi ve dayanıklılığı da geliştirir – otizmli çocuklarda gelişmemiş olma eğiliminde olan tüm beceriler.

Daha da önemlisi, suda olmak vücudu daha hafif ve daha canlı yapar ve yaralanma korkusunu azaltır, otizmli çocukların karada asla deneyemeyecekleri yeni hareketleri deneyerek kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar. Bu güven, genellikle oyun temelli, işlevsel hareketlerin kullanımı yoluyla onlara artan bir ustalık ve başarı duygusu verir.

Son olarak, suda çalışmak çekirdek gücünü artırabilir, eklemler ve yumuşak dokular üzerindeki ağrı ve stresi azaltabilir, motor planlama ve ince motor becerileri geliştirebilir, oral motor becerileri (mumları üflemek veya pipetle içmek gibi) güçlendirebilir ve solunum kontrolünü artırabilir. .

Su Terapisinin Sosyal ve Davranışsal Faydaları

Su terapisinin diğer tüm faydalarına ek olarak, suda olmak sadece eğlencelidir. Başarılı bir seanstan sonra, birçok uğraşı terapisti, otizmli çocukların daha konuşkan ve sosyal olduklarını, daha iyi iş birliği yapabildiklerini ve hayal gücüne ve grup oyunlarına daha fazla ilgi duyduklarını bildirmektedir.

Suda olmanın sakinleştirici etkileri, ilk seanstan sonra da devam etme eğilimindedir. Psikolojik olarak, hidroterapi genellikle daha iyi ruh hali, daha iyi dürtü kontrolü, daha iyi benlik saygısı ve vücut imajı, azalan kaygı ve sorunlu davranışlarda belirgin bir düşüş ile sonuçlanır.

Ergoterapistlerimiz, çocuğunuzun başarıya ulaşmasına ve hatta gelişmesine yardımcı olmak için elimizdeki tüm yöntemleri kullanır.

Diğer makalelerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.