WISC-4 (Çocuklar İçin Wechsler Zeka Ölçeği ) Nedir?

WISC-4 (Çocuklar İçin Wechsler Zeka Ölçeği ) Nedir?

Genellikle bir çocuk akademik zorluklar ya da yeteneklilik açısından değerlendirilirken, WISC-4 benzer belirsiz kısaltmalar içeren psikolojik testler arasında uygulanır. Bu makalenin amacı, bu yaygın olarak kullanılan değerlendirmenin içeriği ve amacı hakkında netlik sağlamaktır. Amaç, ebeveynler için çok zorlayıcı olabilecek çocuk değerlendirme sürecinin bir kısmını açığa çıkarmaktır.

Psikologlardan sıklıkla WISC-IV (Çocuklar İçin Wechsler Zeka Ölçeği – Dördüncü Baskı) yapmaları istenir.Bilişsel değerlendirmede “altın standart” olduğu söylenir ve entelektüel performansı ölçtüğü iddia edilir. Zekanın bir performans değişkeni olarak kavramsallaştırılmasının nedeni, bir bireyin çevreye uyum sağlaması için ne kadar zekası olduğu önemli değildir. Önemli olan, zekayı ne kadar iyi kullandığıdır. Ayrıca, entelektüel kapasite görülemediği veya somut olarak doğrulanmadığı için güvenilir bir şekilde ölçülemez. Ancak, entelektüel performans ölçülebilir ve bu nedenle testin odağı olmalıdır. Diğer birçok büyük zeka testi, (örneğin, Stanford-Binet; Peabody Resim Kelime Testi; Guilford İstihbarat Ölçeği), zeka testlerini performans ölçütleri olarak görüyor.

WISC-IV, entelektüel performansı çok boyutlu bir yapı olarak ölçer. Test, niteliksel olarak farklı entelektüel işleyiş türlerini değerlendiren çok sayıda ölçek (endeks) içermektedir. Mevcut zeka testleri, zekayı, “genel” bir entelektüel kapasiteden kaynaklanan özel yetenekler olarak değil, her biri eşit uyarlamalı öneme sahip farklı zeka türleri olarak görür.

IQ puanları vermenin yanı sıra, WISC-IV, çocuğun güçlü yönleri ve zorluk alanları hakkında en temel bilgileri sağlamak için mevcut kavramsallaştırmaları ve son araştırmaları birleştirir. Revize edildiğinde, bu alandaki uygulayıcılardan ve uzmanlardan çok fazla girdi var. Zamanla ve çeşitli incelemelerden sonra, WISC-IV’ün bilişsel yeteneklerin anlaşılmasındaki önemli ilerlemeleri temsil ettiği sonucuna varılmıştır. WISC-IV, 10 çekirdek alt test ve 5 ek isteğe bağlı alt test içerir. Bunlar dört dizinde toplanır:

·         Sözel Kavrama

·         Algısal Akıl Yürütme İndeksi

·         Çalışma Belleği Dizini ve

·         İşlemleme Hızı Endeksi.

Bir Tam Ölçekli IQ ‘da hesaplanır. Bu puanlar en düşük (40) en yüksek (160) puan arasında değişmektedir. İşlem kabiliyetlerinin ek incelenmesi için testler verilir. WISC-IV için yaş aralığı 6 yaş ve 16 yaş 11 aydır.

WISC-4 Endeksleri (dizinler)

WISC-IV’ün dört ana endeksi ve ölçtükleri aşağıdaki gibidir:

Sözel Kavrama Endeksi

Bu Endeks, çocuğun bir soruyu dinleme, hem örgün hem de yaygın eğitimden öğrenilen bilgilerden yararlanma, bir cevap yoluyla sebep bulma ve düşüncelerini yüksek sesle ifade etme yeteneğini değerlendirir. Sözel bilgi tercihlerine, yeni ve beklenmedik durumlarla ilgili bir zorluğa ya da “yerinde” karar vermek yerine daha fazla zamana yönelik bir arzuya dokunabilir.

WISC-4 Algısal Akıl Yürütme İndeksi

Algısal Akıl Yürütme, çocuğun problemi inceleme, görsel-motorlu ve görsel-mekansal becerilerden yararlanma, düşüncelerini düzenleme, çözümler oluşturma ve sonra test etme becerisini değerlendirir. Ayrıca görsel bilgi için tercihlere, yeni ve beklenmeyen durumlarda rahatlığa veya yaparak öğrenmeyi tercih etmeye de dokunabilir.

Çalışma Belleği İndeksi

Çalışma Belleği, çocuğun yeni bilgileri ezberleme, kısa süreli hafızada tutma, konsantrasyon ve bu sonuçları bir miktar sonuç ya da muhakeme süreci üretmek için manipüle etme yeteneğini değerlendirir. Üst düzey düşünme, öğrenme ve başarıda önemlidir. Konsantrasyon, planlama yeteneği, bilişsel esneklik ve sıralama becerilerine dokunabilir, ancak endişeye de duyarlıdır. Öğrenme ve başarının önemli bir bileşenidir ve sınıf koşullarında sunulduğu gibi etkili bir şekilde fikirlerle çalışabilme becerisidir.

İşlemleme Hızı İndeksi

İşlemleme Hızı, çocuğun dikkatine odaklanma ve hızlıca tarama, görsel ayrım yapma ve sırayla görsel bilgileri sipariş etme becerilerini değerlendirir. Kalıcılık ve planlama yeteneği gerektirir, ancak motivasyona, zaman baskısı altında çalışma zorluğuna ve motor koordinasyona karşı hassastır. Kültürel faktörlerin üzerinde çok az etkisi olduğu görülüyor. Okuma performansı ve gelişimi ile de ilgilidir. Çalışma Belleği ile ilgili olarak işlem hızının arttırılması, çocuğun çalışma hafızasında “tutması” gereken bilgi miktarını azaltabilmesi ile ilgilidir. Bir benzetme olarak, düşünen beyin, Viktorya tarzı bir evin ön girişi gibi düşünülebilir. Bir sunum, ön kapı, bir giriş salonu ve elbette evin geri kalanı var. Konuklar (bilgi) kapıyı çalar ve “verandada durur” (yani öğretmen kavramları sunar). Ev sahibi (yani beyin) “misafir” in giriş salonuna girmesine izin verir (yani beyin bilgiyi algılar ve orada olduğunu kaydeder). Ev sahibi, misafirlerin palto ve botlarını çıkarmasına yardımcı olur (yani, beyin, depolama için bilgileri düzenler ve açıklar) ve bunları eve getirir (yani bilgileri daha uzun süreli belleğe kodlar). Ev sahibi “ev sahibi görevlerini” yerine getirmek ve misafirleri oturma odasına alması çok uzun sürerse, bazı konuklar sabırsızlanabilir ve gidebilir (örneğin, bazı bilgiler kodlanmadı).

Akademik ve işleyiş konusunda zorluk çeken çocuklar, gençler ve yetişkinler için uygun olan kapsamlı ve bireysel olarak uyarlanmış bir değerlendirme hizmeti sunuyoruz.

Kaynakça: https://strategicpsychology.com.au/what-is-the-wisc-iv/

Randevu almak için: +90 (216) 456 42 42      +90 (533) 165 60 94