Zihinsel Yetersizliği Bulunan Bireyler İçin Etkili Öğretim Metodları

Zihinsel Yetersizliği Bulunan Bireyler İçin Etkili Öğretim Metodları

Zihinsel yetersizliği bulunan bireylerde (ZY, eski adıyla mental retardasyon) diğer öğrenme güçlüğü olan bireylerle aynı öğretim metodları kullanılmaktadır. Bu gruplar öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve otizmdir.

            Bir strateji öğretilecek görevin küçük parçalara bölünmesidir. Her öğrenme görevi parçası tek tek ve sırayla çocuğa sunulmalıdır. Bu, çocuğu boğmaktan kaçınmayı sağlar. Öğrenci bir becerinin ilk parçasında ustalaştığında diğer parça sunulur. Bu, adım adım ilerleyici öğrenme yaklaşımıdır. Birçok öğrenme modelinin karakteristik parçasıdır. Modeller arası tek fark: sıralı adımların sayısı ve genişliğidir.

            İkinci strateji, öğretim yaklaşımını modifiye etmektir. Uzun sözlü yönergeler ve soyut anlatımlar çoğu dinleyici için etkisiz öğretim yöntemleridir. Çoğu insan kinestetik öğrenicidir. Bunun anlamı, en etkili "elle" uyguladıklarında öğrenirler. Bu soyut olarak yapmayı düşünmenin tam tersidir. Uygulayarak öğrenme yaklaşımı ZY bulunan öğrenciler için özellikle etkilidir. Bilgiyi en iyi şekilde gözlenebilir ve somut olduğunda öğrenirler. Örneğin yer çekimini öğretmenin birçok yolu vardır. Öğretmenler yer çekimi hakkında soyut konuşabilirler. Yer çekimi kuvvetini tarif edebilirler. İkinci olarak, yer çekimini bir şeyi yere bırakarak gösterebilirler. Üçüncü olarak, öğretmen bir egzersiz uygulayarak öğrenciden yer çekimini direkt olarak tecrübe etmesini isteyebilir. Öğrenciden sıplaması (ve sıralı olarak yere inmesi) veya kalemi yere bırakması istenebilir. Çoğu öğrenci yer çekimini birinci elden tecrübe ettiğinde konu hakkında daha çok bilgi sahibi olacaktır. Yer çekiminin bu somut deneyimi, soyut anlatımdan çok daha kolay anlaşılacaktır.

            Üçüncü strateji ZY bulunan öğrencilerin en iyi görsel yardımların kullanıldığı bir ortamda öğrenebilecekleri üzerine kurulmuştur. Bu ortamda çizelgeler, resimler, grafikler bulunabilir. Bu görseller aynı zamanda öğrenciye ondan hangi davranışın beklendiğini anlama konusunda da yardımcı olacaktır. Örneğin öğrencinin ilerlemesini gösteren bir çizelge kullanmak oldukça yardımcı olabilir. Bu çizelgeler aynı zamanda öğrencinin uygun ve etkinlik içi davranışları için pozitif pekiştireç olarak da kullanılabilir.

            Dördüncü strateji ise öğrenciye direkt ve anında geri dönüt vermektir. ZY bulunan bireyler anında geri dönüte ihtiyaç duymaktadırlar. Bu, onların öğretmenin tepkisi ile kendi davranışları arasında bağlantı kurabilmelerini sağlar. Gecikmeli verilen geri dönüt onların sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerini zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak da öğrenilmesi istenen konu anlaşılamadan kaçırılabilir.

 

KAYNAKÇA: https://www.mentalhelp.net/articles/effective-teaching-methods-for-people-with-intellectual-disabilities/