Problem Tarama Envanteri

  [cf7mls_step cf7mls_step-1 "Başla >" "Step 2"]

  1/11

  1.

  Adını-Soyadını bilemez

  2.

  Ağrıya ya da ısıya karşı duyarsızdır

  3.

  Aile üyelerinin isimlerini bilemez

  4.

  Anne bağımlılığı yaşıyor

  5.

  Anne-Baba boşandığı için problemler yaşıyor

  6.

  Anne-baba olarak fikir ayrılıklarından olumsuz etkilendiğini düşünüyorum

  7.

  Arkadaşlık kurmada ve sürdürmede zorluk yaşar

  8.

  Aşırı hareketlidir

  9.

  Aşırı kaygılıdır

  10.

  Ayakkabılarını yardımsız giyemez

  [cf7mls_step cf7mls_step-2 "" "Sonraki" "Step 3"]

  2/11

  11.

  Basit toplama işlemlerini yapamamaktadır

  12.

  Belli konularda aşırı ilgilidir veya konuştuğu konular sınırlı ilgi alanını içerir

  13.

  Bir engelle karşılaştığında kolaylıkla vazgeçer

  14.

  Bir nesnenin ne işe yaradığını söyleyemez (Örneğin, diş fırçasını ne yaparız?)

  15.

  Birbirinin aynısı anlamsız tekrar eden davranışları var (Örnek; sallanma, kanat çırpma, alkış yapma)

  16.

  Burundan (genizden) konuşur

  17.

  Büyük-küçük, uzun-kısa vb. kavramları bilemez

  18.

  Çalışmalara karşı ilgisizdir

  19.

  Çekingen ve içe dönüktür

  20.

  Çevresindeki seslere tepki vermiyor (insan sesi, araba sesi vs.)

  [cf7mls_step cf7mls_step-3 "Önceki" "Sonraki" "Step 4"]

  3/11

  21.

  Çevreyi çok iyi tanıdığı halde yön bulmada güçlük yaşar

  22.

  Çoğu kez aşırı konuşur

  23.

  Çoğu kez başkalarının sözünü keser ya da araya girer

  24.

  Çoğu kez boş zaman etkinliklerine sessiz bir biçimde katılamaz ya da sessiz bir biçimde oyun oynayamaz

  25.

  Çoğu kez insanların cümlelerini tamamlar

  26.

  Çoğu kez kıpırdanır, ellerini ya da ayaklarını vurur ya da oturduğu yerden kıvranır

  27.

  Çoğu kez konuşma sırasında sırasını bekleyemez

  28.

  Çoğu kez oturmasının beklendiği durumlarda oturduğu yerden kalkar

  29.

  Çoğu kez önce düşünüp sonra yapmak yerine önce yapar sonra düşünür

  30.

  Çoğu kez sorulan soru tamamlanmadan yanıtını yapıştırır

  [cf7mls_step cf7mls_step-4 "Önceki" "Sonraki" "Step 5"]

  4/11

  31.

  Çoğu kez uygunsuz ortamlarda koşturup durur ya da bir yerlere tırmanır

  32.

  Devamlı olarak bağırarak konuşur

  33.

  Devamlı olarak fısıltı halinde konuşur

  34.

  Dikkat problemi yaşamaktadır

  35.

  Dinlediği kısa bir hikâye ile ilgili sorulara yanıt veremez

  36.

  Düğmesini açmakta zorlanır

  37.

  Düğmesini iliklemekte zorlanır

  38.

  Düzgün-dengede yürümekte güçlük yaşar

  39.

  Ellerini yardımsız yıkayamaz

  40.

  Gece altını ıslatır

  [cf7mls_step cf7mls_step-5 "Önceki" "Sonraki" "Step 6"]

  5/11

  41.

  Geceleri yalnız uyuyamaz

  42.

  Göz teması kurmuyor

  43.

  Gündüz altını ıslatır

  44.

  Her gün aynı yoldan gitmeyi ya da aynı şeyleri yemeyi ister

  45.

  Her şeye itiraz eder, karşı gelir

  46.

  İletişim sorunları yaşıyor

  47.

  İnsan figürü çizemez

  48.

  İnsanlara karşı ilgisizdir

  49.

  İsmine tepki vermiyor

  50.

  İş yaparken acelecidir, sırasını bekleyemez

  [cf7mls_step cf7mls_step-6 "Önceki" "Sonraki" "Step 7"]

  6/11

  51.

  İştah ve yeme sorunları yaşıyor (Örnek; aşırı yemek yeme, yemeklere karşı aşırı seçicilik)

  52.

  Kendi cinsiyetini bilmez

  53.

  Kendine özgü tekrarlayan konuşmaları var

  54.

  Kendini ifade ederken işaretlerle (göstererek) iletişim kurmaya çalışır

  55.

  Kendisinden yapılmasını istenenleri dinlemede ve izlemede güçlük çeker (Örnek; kapıyı kapat, kâğıdı çöpe at, yerine otur)

  56.

  Komutlara tepki vermiyor (Örnek; gel, git vb.)

  57.

  Konuşma hızı normalin üzerindedir ve konuşma anlaşılırlığı düşüktür

  58.

  Konuşması anlaşılır değildir, yabancılar anlayamaz

  59.

  Konuşurken bazı harfleri birbirinin yerine kullanıyor veya hiç çıkartamıyor (Örnek; kapı, tapı)

  60.

  Konuşurken kekeliyor

  [cf7mls_step cf7mls_step-7 "Önceki" "Sonraki" "Step 8"]

  7/11

  61.

  Kurallı oyunlara uyum sağlamakta zorlanır (saklambaç vb.)

  62.

  Küçük değişiklikler karşısında büyük tepkiler verir

  63.

  Makasla resim vb. şeyler kesmekte zorlanır

  64.

  Merdivenleri yetişkin gibi inip-çıkmakta zorlanır

  65.

  Nesneleri kategorilerine göre ayıramaz (hayvanlar, meyveler, kırmızılar vb.)

  66.

  Okul vb. ortamlarda hiç konuşmamayı tercih eder

  67.

  Oyun oynarken vb. dikkatini sürdürmekte güçlük yaşar

  68.

  Oyuncaklarla amacına yönelik oynamakta zorlanır

  69.

  Öğrendiklerini çabuk unutur

  70.

  Özgüven eksikliği vardır

  [cf7mls_step cf7mls_step-8 "Önceki" "Sonraki" "Step 9"]

  10/11

  71.

  Parmak emer

  72.

  Renkleri tanıyamamaktadır

  73.

  Resimde gösterilen basit şekilleri kopya edemez

  74.

  Saç ve kaşlarını koparır

  75.

  Sağını-solunu karıştırır

  76.

  Saldırgan davranışları vardır

  77.

  Sayıları ritmik olarak sayamaz

  78.

  Sert gıdaları çiğneme ve (veya) yutmada zorlanır

  79.

  Sesin geldiği yönü tespit etmekte zorlanır

  80.

  Sık sık nedensiz ağlar

  [cf7mls_step cf7mls_step-9 "Önceki" "Sonraki" "Step 10"]

  8/11

  71.

  Parmak emer

  72.

  Renkleri tanıyamamaktadır

  73.

  Resimde gösterilen basit şekilleri kopya edemez

  74.

  Saç ve kaşlarını koparır

  75.

  Sağını-solunu karıştırır

  76.

  Saldırgan davranışları vardır

  77.

  Sayıları ritmik olarak sayamaz

  78.

  Sert gıdaları çiğneme ve (veya) yutmada zorlanır

  79.

  Sesin geldiği yönü tespit etmekte zorlanır

  80.

  Sık sık nedensiz ağlar

  [cf7mls_step cf7mls_step-10 "Önceki" "Sonraki" "Step 11"]

  9/11

  81.

  Sık sık öfke nöbetleri geçirir

  82.

  Sık sık tökezler, yürürken küçük engelleri göremeyip takılır

  83.

  Söylenenleri kolaylıkla algılayıp yerine getiremiyor

  84.

  Sözcük dağarcığı çok sınırlıdır

  85.

  Takıntıları vardır

  86.

  Taklit becerileri yoktur (anne-babanın hareketlerini tekrar etmez)

  87.

  Tehlikelerden kendini koruyamamaktadır (ateş, cam vs.)

  88.

  Telaffuzunda bozukluklar vardır

  89.

  Televizyon reklamlarını, dönen cisimleri izleme gibi aşırıya kaçan ilgi alanları var

  90.

  Tırnaklarını yer

  [cf7mls_step cf7mls_step-11 "Önceki" "Sonraki" "Step 12"]

  10/11

  91.

  Tikleri vardır

  92.

  Topa ayağıyla vuramaz

  93.

  Tuvalete yardımsız gidemez

  94.

  Uygun olmayan ve-veya alışılmadık duygusal tepkileri vardır

  95.

  Uyku sorunları yaşıyor. (Örnek; sık sık kâbus görme, uyurgezerlik)

  96.

  Üzgün, Kızgın, Mutlu, Korkmuş, Şaşkın gibi duygusal ifadelerin farkına varamaz

  97.

  Yabancılara gereğinden fazla arkadaşça davranır

  98.

  Yalnız başına oynamayı tercih eder

  99.

  Yardımsız giyinmekte zorlanır

  100.

  Yaşadıklarını, seyrettiği bir filmdeki olayları oluş sırasına uygun olarak aktaramaz

  [cf7mls_step cf7mls_step-12 "Önceki" "Sonraki" "Step 13"]

  11/11

  101.

  Yaşına göre çok fazla korkuları vardır

  102.

  Yaşını bilemez

  103.

  Yemeğini kendi başına yiyemez

  104.

  Yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanır

  105.

  Yerinde zıplamakta zorlanır

  106.

  Zor olabilecek etkinliklere katılmaktan kaçınır

  [cf7mls_step cf7mls_step-13 "Önceki" "Envanteri Tamamla" "Step 14"]


  * DiLGEM uzmanlarının size en kısa sürede ulaşabilmesi için, lütfen işaretli soruları eksiksiz cevaplayınız.

  [cf7mls_step cf7mls_step-14 "" "Step 15"]