Problem Tarama Envanteri

  1/11
  1. Adını-Soyadını bilemez
  2. Ağrıya ya da ısıya karşı duyarsızdır
  3. Aile üyelerinin isimlerini bilemez
  4. Anne bağımlılığı yaşıyor
  5. Anne-Baba boşandığı için problemler yaşıyor
  6. Anne-baba olarak fikir ayrılıklarından olumsuz etkilendiğini düşünüyorum
  7. Arkadaşlık kurmada ve sürdürmede zorluk yaşar
  8. Aşırı hareketlidir
  9. Aşırı kaygılıdır
  10. Ayakkabılarını yardımsız giyemez

  2/11
  11. Basit toplama işlemlerini yapamamaktadır
  12. Belli konularda aşırı ilgilidir veya konuştuğu konular sınırlı ilgi alanını içerir
  13. Bir engelle karşılaştığında kolaylıkla vazgeçer
  14. Bir nesnenin ne işe yaradığını söyleyemez (Örneğin, diş fırçasını ne yaparız?)
  15. Birbirinin aynısı anlamsız tekrar eden davranışları var (Örnek; sallanma, kanat çırpma, alkış yapma)
  16. Burundan (genizden) konuşur
  17. Büyük-küçük, uzun-kısa vb. kavramları bilemez
  18. Çalışmalara karşı ilgisizdir
  19. Çekingen ve içe dönüktür
  20. Çevresindeki seslere tepki vermiyor (insan sesi, araba sesi vs.)

  3/11
  21. Çevreyi çok iyi tanıdığı halde yön bulmada güçlük yaşar
  22. Çoğu kez aşırı konuşur
  23. Çoğu kez başkalarının sözünü keser ya da araya girer
  24. Çoğu kez boş zaman etkinliklerine sessiz bir biçimde katılamaz ya da sessiz bir biçimde oyun oynayamaz
  25. Çoğu kez insanların cümlelerini tamamlar
  26. Çoğu kez kıpırdanır, ellerini ya da ayaklarını vurur ya da oturduğu yerden kıvranır
  27. Çoğu kez konuşma sırasında sırasını bekleyemez
  28. Çoğu kez oturmasının beklendiği durumlarda oturduğu yerden kalkar
  29. Çoğu kez önce düşünüp sonra yapmak yerine önce yapar sonra düşünür
  30. Çoğu kez sorulan soru tamamlanmadan yanıtını yapıştırır

  4/11
  31. Çoğu kez uygunsuz ortamlarda koşturup durur ya da bir yerlere tırmanır
  32. Devamlı olarak bağırarak konuşur
  33. Devamlı olarak fısıltı halinde konuşur
  34. Dikkat problemi yaşamaktadır
  35. Dinlediği kısa bir hikâye ile ilgili sorulara yanıt veremez
  36. Düğmesini açmakta zorlanır
  37. Düğmesini iliklemekte zorlanır
  38. Düzgün-dengede yürümekte güçlük yaşar
  39. Ellerini yardımsız yıkayamaz
  40. Gece altını ıslatır

  5/11
  41. Geceleri yalnız uyuyamaz
  42. Göz teması kurmuyor
  43. Gündüz altını ıslatır
  44. Her gün aynı yoldan gitmeyi ya da aynı şeyleri yemeyi ister
  45. Her şeye itiraz eder, karşı gelir
  46. İletişim sorunları yaşıyor
  47. İnsan figürü çizemez
  48. İnsanlara karşı ilgisizdir
  49. İsmine tepki vermiyor
  50. İş yaparken acelecidir, sırasını bekleyemez

  6/11
  51. İştah ve yeme sorunları yaşıyor (Örnek; aşırı yemek yeme, yemeklere karşı aşırı seçicilik)
  52. Kendi cinsiyetini bilmez
  53. Kendine özgü tekrarlayan konuşmaları var
  54. Kendini ifade ederken işaretlerle (göstererek) iletişim kurmaya çalışır
  55. Kendisinden yapılmasını istenenleri dinlemede ve izlemede güçlük çeker (Örnek; kapıyı kapat, kâğıdı çöpe at, yerine otur)
  56. Komutlara tepki vermiyor (Örnek; gel, git vb.)
  57. Konuşma hızı normalin üzerindedir ve konuşma anlaşılırlığı düşüktür
  58. Konuşması anlaşılır değildir, yabancılar anlayamaz
  59. Konuşurken bazı harfleri birbirinin yerine kullanıyor veya hiç çıkartamıyor (Örnek; kapı, tapı)
  60. Konuşurken kekeliyor

  7/11
  61. Kurallı oyunlara uyum sağlamakta zorlanır (saklambaç vb.)
  62. Küçük değişiklikler karşısında büyük tepkiler verir
  63. Makasla resim vb. şeyler kesmekte zorlanır
  64. Merdivenleri yetişkin gibi inip-çıkmakta zorlanır
  65. Nesneleri kategorilerine göre ayıramaz (hayvanlar, meyveler, kırmızılar vb.)
  66. Okul vb. ortamlarda hiç konuşmamayı tercih eder
  67. Oyun oynarken vb. dikkatini sürdürmekte güçlük yaşar
  68. Oyuncaklarla amacına yönelik oynamakta zorlanır
  69. Öğrendiklerini çabuk unutur
  70. Özgüven eksikliği vardır

  10/11
  71. Parmak emer
  72. Renkleri tanıyamamaktadır
  73. Resimde gösterilen basit şekilleri kopya edemez
  74. Saç ve kaşlarını koparır
  75. Sağını-solunu karıştırır
  76. Saldırgan davranışları vardır
  77. Sayıları ritmik olarak sayamaz
  78. Sert gıdaları çiğneme ve (veya) yutmada zorlanır
  79. Sesin geldiği yönü tespit etmekte zorlanır
  80. Sık sık nedensiz ağlar

  8/11
  71. Parmak emer
  72. Renkleri tanıyamamaktadır
  73. Resimde gösterilen basit şekilleri kopya edemez
  74. Saç ve kaşlarını koparır
  75. Sağını-solunu karıştırır
  76. Saldırgan davranışları vardır
  77. Sayıları ritmik olarak sayamaz
  78. Sert gıdaları çiğneme ve (veya) yutmada zorlanır
  79. Sesin geldiği yönü tespit etmekte zorlanır
  80. Sık sık nedensiz ağlar

  9/11
  81. Sık sık öfke nöbetleri geçirir
  82. Sık sık tökezler, yürürken küçük engelleri göremeyip takılır
  83. Söylenenleri kolaylıkla algılayıp yerine getiremiyor
  84. Sözcük dağarcığı çok sınırlıdır
  85. Takıntıları vardır
  86. Taklit becerileri yoktur (anne-babanın hareketlerini tekrar etmez)
  87. Tehlikelerden kendini koruyamamaktadır (ateş, cam vs.)
  88. Telaffuzunda bozukluklar vardır
  89. Televizyon reklamlarını, dönen cisimleri izleme gibi aşırıya kaçan ilgi alanları var
  90. Tırnaklarını yer

  10/11
  91. Tikleri vardır
  92. Topa ayağıyla vuramaz
  93. Tuvalete yardımsız gidemez
  94. Uygun olmayan ve-veya alışılmadık duygusal tepkileri vardır
  95. Uyku sorunları yaşıyor. (Örnek; sık sık kâbus görme, uyurgezerlik)
  96. Üzgün, Kızgın, Mutlu, Korkmuş, Şaşkın gibi duygusal ifadelerin farkına varamaz
  97. Yabancılara gereğinden fazla arkadaşça davranır
  98. Yalnız başına oynamayı tercih eder
  99. Yardımsız giyinmekte zorlanır
  100. Yaşadıklarını, seyrettiği bir filmdeki olayları oluş sırasına uygun olarak aktaramaz

  11/11
  101. Yaşına göre çok fazla korkuları vardır
  102. Yaşını bilemez
  103. Yemeğini kendi başına yiyemez
  104. Yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanır
  105. Yerinde zıplamakta zorlanır
  106. Zor olabilecek etkinliklere katılmaktan kaçınır






  * DiLGEM uzmanlarının size en kısa sürede ulaşabilmesi için, lütfen işaretli soruları eksiksiz cevaplayınız.