Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Bu sayfada yer alan sözleşme DİLGEM hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2- SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. 

Adresi: Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D:7-9 Ataşehir / İstanbul

Telefon: +90(216) 456 42 42

Fax:

E-mail: dilgem@dilgem.com.tr

Web Site: www.dilgem.com.tr

 

MADDE 3- ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi:

Ürünün Teslim Tarihi: ..

Teslim masraflarının tutarı : TL

Mal/Ürün/Hizmet Türü: İnternet Hizmetleri

Miktarı:

Marka/Model:

Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1.ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

5.3.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, TÜKETİCİ' ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

5.5.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6.SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

5.7. ALICI'nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

 

MADDE 6-  DANIŞMANLIK İÇERİĞİ VE ŞARTLARI

 • Danışan kuruma kayıt esnasında ücretsiz durum değerlendirmesi talep edebilir.
 • Bir seans süresi 45 dakikadır.
 • Danışanın belgelendirebileceği geçerli ve haklı bir sebep nedeni ile seansın uygun bir tarihe aktarılması mümkündür. Seans, haklı mazeret olsa dahi birden fazla ertelenemez.
 • Kurumun olağan ve olağanüstü oluşacak mazeretler nedeniyle seansı erteleme, danışman değiştirme ve seansı başka kuruma aktarma hakkı saklıdır.
 • Danışan, programdan doğan haklarını devredemez ya da haklı mazeret dahi olsa 15 günden fazla sure ile erteleyemez.
 • Danışan, kendi özel sebepleriyle seansa devam edemediği durumlarda sözleşmeden doğan haklarını kaybetmiş sayılır. Danışan, ücret iadesi talep edemez. Haklı ve belgelendirilebilir mazeret bildirilmesi durumunda ise seans tarihlerini yukarıda belirtilen şartlarda erteleme hakkında sahiptir.

 

MADDE 7-  SEMİNER HİZMET İÇERİĞİ VE ŞARTLARI

 • Hizmet içeriği web sitesinde ilan edilen eğitim/seminer/atölye programını kapsar.
 • Katılımcı programdan doğan haklarını devredemez.
 • Hizmet ücreti olarak web sitesinde yer alan satın alma tarihindeki miktar üzerinden anlaşılmıştır.
 • Kurum, zorunlu hallerde program içeriğini, eğitmeni, yeri ve saati değiştirme haklarını saklı tutar. Buna ilişkin bilgilendirme beyan edilen telefonla ve e-posta adresine yapılır.
 • Katılımcı haklı mazereti olsa dahi programa devam edemediği durumlarda sözleşmeden doğan haklarını kaybetmiş sayılır. Katılımcı ücret iadesi talep edemez.

 

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakkı başlıklı 7.maddesi 4.fıkrası c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkca onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

 

MADDE 8- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

www.dilgem.com.tr adresinden ürün/hizmet satın alan kullanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin www.dilgem.com.tr adresinde yer alan aydınlatma metninin tamamını okuduğu, anladığı ve kişisel verilerini KVKK Veri İşleme Politikası kapsamında paylaştığı kabul edilmiştir. 

 

 

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Mahkemeler yetkilidir.

 

 

Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.