Çocuklar için LSVT LOUD: Çocuk Popülasyonları İçin Yoğun Ses Terapisi Giriş Programı

  • Jessica Galgano Ph.D., CCC-SLP, Carol Boliek Ph.D., Dr. Cynthia Fox, Ph.D., CCC‐SLP, Angela Halpern MS CCC-SLP, Jennifer Gray M.S, CCC-SLP
  • 09/11/2023 20:30
  • 2s 0dk
  • tr, en
  • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Çocuklar için LSVT LOUD: Çocuk Popülasyonları İçin Yoğun Ses Terapisi Giriş Programı120dk

LSVT LOUD®, Parkinson hastalığına sahip kişilerin iletişim bozukluklarını düzelten bir konuşma tedavisi olarak geliştirildi ve şimdi serebral palsi (CP) ve Down sendromu (DS) ile ilişkilendirilen motor konuşma bozukluklarına sahip çocuklar için de uygulanmaktadır. Bu sunum, LSVT LOUD'un çocukluk dönemi populasyonuna uygulanma gerekçesi hakkında bir tartışmayı içerecek, LSVT LOUD'un pediatrik vakalara uygulanmasını destekleyen araştırmaları özetleyecek ve LSVT LOUD'un çocukluk dönemi popülasyonunda kullanımı için gerçek dünya deneyimleri ve pratik düşünceleri tartışacaktır.

Jessica Galgano Ph.D., CCC-SLP

Dr. Galgano received her Ph.D. from Columbia University in Biobehavioral Sciences. Prior to receiving her doctorate, she received a M.Phil. from Columbia University as well as M.A. and B.S. degrees from New York University (NYU). She holds a faculty instructor position at NYU Grossman School of Medicine and permanent NY licenses as an elementary teacher (Pre-K – 8th grade) and Teacher for the Speech and Hearing Handicapped. She is an adjunct instructor at New York University, Columbia University, Teachers College, NYU, and San Francisco State University on the topics of Adult Language disorders, Motor Speech Disorders in adults and children, and Voice Disorders in adults and children. She is also one of seven certified LSVT LOUD® faculty instructors worldwide and acts as one of LSVT Global’s clinical experts in LSVT LOUD. Dr. Galgano has published research on the neural underpinnings of speech and voice production using brain imaging techniques and has also examined the effectiveness of intensive voice treatment in adults and children with neurogenic speech disorders secondary to Cerebral Palsy and in children with Autism. She has numerous years of clinical experience as a Speech Language Pathologist treating individuals with neurogenic speech, language, and voice disorders in hospitals and schools around the country and is now the Founder and Executive Director of Open Lines Speech and Communication, a private practice based in NYC and Los Angeles.

 

Dr. Galgano, doktorasını Columbia Üniversitesi Biyodavranış Bilimleri Bölümü'nden almıştır. Doktorasını almadan önce, Columbia Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesinin yanı sıra New York Üniversitesi'nden (NYU) lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı. NYU Grossman Tıp Fakültesi'nde fakülte eğitmeni pozisyonuna ve ilkokul öğretmeni (Pre-K - 8. sınıf) ve Konuşma ve İşitme Engelliler Öğretmeni olarak NY lisanslarına sahiptir. New York Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Teachers College, NYU ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde Yetişkin Dil Bozuklukları, Yetişkinlerde ve Çocuklarda Motor Konuşma Bozuklukları ve Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ses Bozuklukları konularında yardımcı öğretim görevlisidir. Ayrıca dünya çapında yedi sertifikalı LSVT LOUD fakülte eğitmeninden biridir ve LSVT Global'in LSVT LOUD'daki® klinik uzmanlarından biri olarak görev yapmaktadır. Galgano, beyin görüntüleme tekniklerini kullanarak konuşma ve ses üretiminin nöral temelleri üzerine araştırmalar yayınladı ve ayrıca Serebral Palsi'ye sekonder nörojenik konuşma bozukluğu olan yetişkinlerde ve çocuklarda ve Otizmli çocuklarda yoğun ses tedavisinin etkinliğini inceledi. Ülke çapında hastanelerde ve okullarda nörojenik konuşma, dil ve ses bozuklukları olan bireyleri tedavi eden bir Konuşma Dili Patoloğu olarak uzun yıllara dayanan klinik deneyime sahiptir ve şu anda NYC ve Los Angeles merkezli özel bir uygulama olan Open Lines Konuşma ve İletişim'in Kurucusu ve İcra Direktörüdür.


Carol Boliek Ph.D.

Dr. Boliek received a BSc in Child Development from Colorado State University and a PhD in Psychology with a specialization in Developmental Neuropsychology from the University of Northern Colorado. She completed a post-doctoral fellowship in Developmental Neuropsychology at the University of Illinois-Carbondale and a second post-doctoral fellowship in Pediatric Speech Motor Control at the University of Arizona. She has spent her research career studying developmental aspects of speech motor control and pediatric motor speech disorders. Over the past decade, Dr. Boliek has focussed on establishing treatment efficacy for use of LSVT LOUD with children who have motor speech disorders secondary to cerebral palsy or Down syndrome. This work has resulted in the completion of four treatment cohorts; two of these cohorts have the full complement of neural and physiological outcome measures. Together, this work has established phase one and two evidence of treatment effects and shows early indications of treatment-dependent neuroplasticity.

 

Dr. Boliek, Colorado Eyalet Üniversitesi'nden Çocuk Gelişimi alanında lisans derecesi ve Kuzey Colorado Üniversitesi'nden Gelişimsel Nöropsikoloji alanında uzmanlaşarak Psikoloji alanında doktora derecesi almıştır. Illinois-Carbondale Üniversitesi'nde Gelişimsel Nöropsikoloji alanında doktora sonrası çalışmalarını ve Arizona Üniversitesi'nde Pediatrik Konuşma Motor Kontrolü alanında ikinci bir doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. Araştırma kariyerini konuşma motor kontrolü ve pediatrik motor konuşma bozukluklarının gelişimsel yönlerini inceleyerek geçirmiştir. Son on yılda, Dr. Boliek, serebral palsi veya Down sendromuna sekonder motor konuşma bozukluğu olan çocuklarda LSVT LOUD kullanımı için tedavi etkinliği oluşturmaya odaklanmıştır. Bu çalışma dört tedavi kohortunun tamamlanmasıyla sonuçlanmıştır; Bu kohortlardan ikisi nöral ve fizyolojik sonuç ölçümlerinin tam tamamlayıcısına sahiptir. Bunlarla birlikte, bu çalışma tedavi etkilerinin birinci ve ikinci aşama kanıtlarını oluşturmuştur ve tedaviye bağımlı nöroplastisitenin erken belirtilerini göstermektedir.


Dr. Cynthia Fox, Ph.D., CCC‐SLP

Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP received her doctorate degree in Speech and Hearing Sciences from the University of Arizona, Tucson. Her training included a focus in the areas of neuroscience and motor control. She is an expert on rehabilitation and neuroplasticity and the role of exercise in the improvement of function consequent to neural injury and disease. She has over 25 years of experience working in collaboration with expert colleagues conducting efficacy research on Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD®) in people with Parkinson’s disease (PD), as well as studying the underlying mechanisms of speech disorders in PD. Dr. Fox is a world leader in administration of LSVT LOUD speech treatment. She was the first to apply LSVT LOUD to disorders other than PD (e.g., multiple sclerosis) and pioneered the application to pediatric populations including children with cerebral palsy and Down syndrome. Dr. Fox worked closely on the development of a physical and occupational therapy program, LSVT BIG®, that was modeled after the LSVT LOUD speech treatment protocol. Dr. Fox has numerous publications in these areas of research and has presented extensively nationally and internationally. Dr. Fox is a Chief Executive Officer and Co-Founder of LSVT Global, Inc.

Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP, doktora derecesini Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nden Konuşma ve İşitme Bilimleri alanında aldı. Eğitimi, sinirbilim ve motor kontrol alanlarına odaklanmayı içeriyordu. Rehabilitasyon, nöroplastisite ve egzersizin; nöral yaralanma ve hastalığa bağlı fonksiyonların iyileştirilmesindeki rolü konusunda uzmandır. Parkinson hastalığı  olan kişilerde Lee Silverman Ses Tedavisi (LSVT LOUD)® üzerine etkinlik araştırması yapan uzman meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışmanın yanı sıra Parkinsonda konuşma bozukluklarının altında yatan mekanizmaları inceleyen 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Dr. Fox, LSVT LOUD konuşma tedavisinin yönetiminde dünya lideridir. LSVT LOUD'u Parkinson dışındaki bozukluklara (örneğin, multipl skleroz) uygulayan ilk kişi oldu ve serebral palsili ve Down sendromlu çocuklar da dahil olmak üzere pediatrik popülasyonlara uygulamaya öncülük etti. Dr. Fox, LSVT LOUD konuşma tedavisi protokolünden sonra modellenen bir fiziksel ve mesleki terapi programı olan LSVT BIG'in® geliştirilmesi üzerinde yakından çalıştı. Dr. Fox'un bu araştırma alanlarında çok sayıda yayını vardır ve ulusal ve uluslararası alanda kapsamlı sunumlar yapmıştır. Dr. Fox, LSVT Global, Inc.'in İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağıdır.


Angela Halpern MS CCC-SLP

Ms. Halpern is the Chief Clinical Officer-LSVT LOUD and a national and international LSVT LOUD faculty trainer for LSVT Global. She is also a research associate at the National Center for Voice and Speech (NCVS) - Denver, and she owns a speech-language pathology private practice. She received her Master of Science degree from the Department of Communication Disorders and Sciences at the University of Pittsburgh in 1992. Ms. Halpern is a certified member of the American Speech Hearing Association. She has worked extensively (clinical and research) in the area of neurogenic disorders. Clinical experience has included inpatient, outpatient, home health and now private practice with adults with neurogenic communication disorders. As a research associate at the NCVS she has conducted behavioral treatment research for people with Parkinson disease with Dr. Lorraine Ramig, which resulted in randomized control trial publications. She also played an integral role in the development and implementation of research at NCVS investigating the application of LSVT LOUD to children with Down syndrome. Ms. Halpern has co-created numerous LSVT LOUD programs, webinars, and courses. She has authored (including first authorship on an article that earned the AJSLP Editor’s Award) and co-authored articles related to treatment efficacy research for people with PD and children with Down syndrome, as well as given presentations at numerous national and international conferences.

 

Angela Halpern, LSVT LOUD Klinik Direktörü ve LSVT Global için ulusal ve uluslararası LSVT LOUD fakülte eğitmenidir. Ayrıca Ulusal Ses ve Konuşma Merkezi (NCVS) - Denver'da araştırma görevlisidir ve bir konuşma-dil patolojisi özel muayenehanesine sahiptir. Yüksek Lisans derecesini 1992 yılında Pittsburgh Üniversitesi İletişim Bozuklukları ve Bilimleri Bölümü'nden aldı. Bayan Halpern, Amerikan Konuşma İşitme Derneği'nin sertifikalı bir üyesidir. Nörojenik bozukluklar alanında kapsamlı (klinik ve araştırma) çalışmıştır. Klinik deneyimi yatarak tedavi, ayakta tedavi, evde sağlık ve şimdi nörojenik iletişim bozukluğu olan yetişkinlerle özel terapiyi içermektedir. NCVS'de bir araştırma görevlisi olarak, Parkinson hastalığı olan insanlar için Dr. Lorraine Ramig ile birlikte davranışsal tedavi araştırması yürüttü ve bu da randomize kontrol denemesi yayınlarıyla sonuçlandı. Ayrıca, NCVS'de LSVT LOUD'un Down sendromlu çocuklara uygulanmasını araştıran araştırmaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında ayrılmaz bir rol oynamıştır. Bayan Halpern, çok sayıda LSVT LOUD programını, web seminerini ve kursu birlikte oluşturmuştur. AJSLP Editör Ödülü'nü kazanan bir makalenin ilk yazarlığı da dahil olmak üzere) ve Parkinsonlu kişiler ve Down sendromlu çocuklar için tedavi etkinliği araştırması ile ilgili makaleler yazdı (AJSLP Editör Ödülü'nü kazanan bir makalenin ilk yazarlığı dahil) ve ortak yazarlık yaptı, ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta sunumlar yaptı.


Jennifer Gray M.S, CCC-SLP

Jennifer Gray M.S., CCC-SLP is a certified Speech-Language Pathologist with 20 years of experience treating those with speech, language, and feeding delays and disorders. She has spent the last 12+ of those years specializing in speech clarity (motor speech, voice, resonance, fluency, prosody) and oral feeding for those with intellectual disabilities and motor speech disorders, particularly those living with Down syndrome. She owns and operates companies offering consulting and direct services, including Early Intervention and private practice for infants, children, teens, and adults in traditional and telepractice/teletherapy settings. She teaches courses and speaks at local, state, and national conventions on the topic of effective therapeutic approaches for those with moderate to severe intellectual and motor speech needs. Jennifer continues to seek and develop innovative and evidence-based practices to ensure functional outcomes for educational, social, and independent living success.

 

Jennifer Gray M.S., CCC-SLP, konuşma, dil ve beslenme gecikmeleri ve bozuklukları vakaları üzerine 20 yıllık deneyime sahip sertifikalı bir Konuşma-Dil Patoloğudur. Bu yılların yarısından fazlasını zihinsel engelliler ve motor konuşma bozuklukları, özellikle de Down sendromu ile yaşayanlar için konuşma netliği (motor konuşma, ses, rezonans, akıcılık, prosodi) ve sözlü beslenme konusunda uzmanlaşarak geçirdi. Geleneksel ve telepraktis/teleterapi ortamlarında bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler için Erken Müdahale ve özel uygulama dahil olmak üzere danışmanlık ve doğrudan hizmetler sunan şirketlerin sahibi ve işletmecisidir. Orta ila şiddetli entelektüel ve motor konuşma ihtiyacı olanlar için etkili terapötik yaklaşımlar konusunda yerel, eyalet ve ulusal kongrelerde kurslar vermekte ve konuşma yapmaktadır. Jennifer, eğitimsel, sosyal ve bağımsız yaşam başarısı için işlevsel sonuçlar sağlamak için yenilikçi ve kanıta dayalı uygulamalar aramaya ve geliştirmeye devam ediyor.

SKU-